Närbild av tangentbord

Att man föredrar det virtuella framför det fysiska, ”Virtual first”, har påskyndats när den digitala arbetsplatsen fått ökad betydelse i människors vardag. Det har resulterat i ett ökat och breddat användande av samarbetsplattformar, men även en ökad belastning på IT.

Dustins insiktspartner Radars undersökning visar att över 95 procent av alla IT-organisationer har varit med och stöttat införandet av hemarbete för IT-personal, men även för sin egen linjeverksamhet.1 Även om samhället skulle börja gå mot ett normalt tillstånd igen har man i undersökningar sett att medarbetarna gärna skulle ha kvar sina kontor hemma.2

Är den mänskliga kontakten värdeskapande?

Virtual first har drivits längst av finans- och försäkringsbranschen som nu på allvar siktar på att avskaffa manuella processer, till exempel i kundmöten, och branschen är även en bit på vägen vad gäller interna processer kring distansarbete. Finans- och försäkringsbranschen har även en högre grad av automatisering.

Virtual first väcker frågor om värdeskapande i den mänskliga kontakten: Finns det ett värde? Kan man ta betalt för det? Passar mänskliga kontakter bättre eller sämre för olika kundsegment?

För verksamheter som fullt ut inför hemarbete uppstår möjligheter till tolkning av dataflöden på ett helt annat sätt än tidigare när hela kundresan plötsligt är digital. Hur ska vi utveckla våra tjänster framöver? Vilka mönster och avvikelser ser vi vad gäller cybersäkerhet och bedrägeriförsök?

Nya krav ställs på resilient IT

Det ökade distansarbetet och en accelererande digitalisering gör att kravet på resilient IT har ökat markant. Även om produktiviteten ökar och kostnaderna minskar (eller försvinner helt) när organisationen blir “virtual first” innebär transformationen samtidigt ökade satsningar på IT-arbetsplatsen och smarta säkerhetslösningar.

Till exempel måste servicedesk kunna hantera enheter och information som i allt större utsträckning rör sig i icke-kontrollerbara miljöer.

Organisationernas fokus kommer framöver att ligga på att bli mer motståndskraftiga från grunden och därmed vara bättre rustade för framtida utmaningar. Den distribuerade logistiken som möjliggör hemarbete kommer behöva samma IT-stöd den skulle få på kontoret.

Cybersäkerheten påverkas

Trots att distansarbete kan bidra med en rad positiva effekter till en organisation så kan det även innebära en del risker, inte minst när branschspecifika system ska integreras med tekniken i hemmet.

Med distansarbete på oskyddade hemmanätverk ökar även attackytan för intrång med risk för att företagskänslig information hamnar i fel händer. Att säkra digital information och bevara dess integritet samt förhindra att den hamnar hos obehöriga individer eller grupper blir allt mer centralt.

Välj lokala leverantörer

Som köpare återvänder vi till lokala och nationella aktörer. Nästan alla externa faktorer som styr beslut lutar för närvarande mot lokalt och pålitligt. Regionala IT-leverantörer drar nytta av att de i större utsträckning kan undvika risker som geopolitiska problem, oförutsägbara nedstängningar och oro för bristande regelefterlevnad.
Under de senaste tre åren har ingen global leverantör nått topp 5 i Radars nordiska undersökning om kundnöjdhet vilket indikerar att lokalt trumfar globalt.3 Varje organisation är unik, men om du inte mäktar med en grundlig genomlysning av marknadens aktörer så välj säkert, välj lokalt.

:https://bit.ly/3aNMnPP

Den här artikeln är en del av den längre rapporten Resillient IT.

Ladda ned rapport och utvärderingsverktyg:

Ladda ned rapporten via mail:


1 IT-Radar Update 2020, s.6
2 Dagens Industri, Efter Coronakrisen: Fler vill jobbar hemifrån, (16-06-2020). https://www.di.se/nyheter/efter-coronakrisen-fler-vill-jobba-hemifran
3 Radar Rapport Leverantörskvalitet