En del företag är fortfarande oroade över att det ska bli dyrare och osäkrare att lägga sina data i molnet, men för många blir det precis tvärtom.

Molnet har blivit en självklarhet för många företag under de senaste åren, men det finns fortfarande en hel del mindre och medelstora företag som valt att ha sina data lokalt. Ofta är det två orsaker som gör en del företag ovilliga att flytta in i molnet.

Det första problemet är att det upplevs som säkrare att ha alla data i egna system där man själv har total kontroll. I praktiken blir det dock säkrare för nästan alla mindre företag att ha sina data i molnet istället, menar Olivier van der Kruijf, European Cloud Solutions Architect på Tech Data Europe.

– Hur många företag är det egentligen som har råd med att ha personal på plats 24 timmar om dygnet för att övervaka säkerhet och drift och som dessutom är specialister på att hantera just de områdena? Molnleverantörerna har stora team med specialister som arbetar dygnet runt alla dagar om året för att garantera att dina data är säkra och alltid tillgängliga, säger Olivier van der Kruijf.

Svårt få grepp om kostnaden
Det andra problemet som brukar tas upp är att det kan vara svårt att veta hur mycket molntjänsten kostar. Även om kostnaden för det du tror dig behöva är tydlig kan det sedan dyka upp extrakostnader för brandväggar, ytterligare bandbredd och annat som du trodde ingick.

Här gäller det att få en tydlig bild vad den riktiga totalkostnaden blir.
– Vi har till exempel byggt en kalkylator för Microsoft Azure där vi har lagt in en rad fördefinierade lösningar som du kan välja och direkt se vad kostnaden blir för de tjänsterna. I de lösningarna ingår då kostnader för lagring, bandbredd, serverkapacitet och allt annat som behövs. Det finns inga dolda kostnader som dyker upp som en obehaglig överraskning i efterhand utan du får en tydlig och förutsägbar månadskostnad.

Migrationsprocessen kräver resurser
Utmaningar kan också uppstå när det gäller att implementera lösningen. Att flytta över företagets lösningar in i molnet kan vara komplicerat för den som aldrig gjort det tidigare. En bra partner kan underlätta hela processen och ta hand om de delar som den egna organisationen inte vill hantera. Därmed kan även den egna IT-personalen arbeta mer med företagets kärnverksamhet.

– Ett exempel på hur det kan fungera är vårt samarbete med molnpartnern Netenrich. De kan utvärdera din it-miljö, skapa en detaljerad rapport över vad som kan flyttas till molnet, vad det kostar och sedan utveckla en migrationsplan för hur övergången ska genomföras i praktiken. De kan även sköta hela migreringen åt dig så du behöver inte göra någonting själv för att flytta in i molnet, säger Olivier van der Kruijf och tillägger:

– Vi har en rad Azure-lösningar som exempelvis Small Business Cloud Server, som passar SMB-kunder som inte vill investera direkt eller hantera systemet själv. Det är förkonfigurerat och enkelt att hantera och komma igång med, där du får Azures infrastruktur, detaljerade rapporter över den existerande infrastrukturen och vad du behöver göra för att migrera till Azure. Då kan företaget istället fokusera på verksamheten och det de är bra på.

Läs mer