Oracle_etablerar_sin_forsta_Cloud_Region_i_Norden

Hållbarhet, flexibilitet och säkerhet i fokus när den globala molnledaren den 15 december öppnar dörrarna för sin molnregion i Stockholm.

Att förlägga sin verksamhet till molnet, antingen fullt ut eller i form av en hybridlösning, är redan idag en verklighet för många svenska företag. Men prislappen för denna flexibilitet har inte alltid varit av överkomligt slag och ofta lapptäcksliknande infrastrukturbyggen har stött på patrull när företag vill närma sig molnet. När Oracle nu sjösätter sin första nordiska så kallade Cloud Region i Stockholm vill man dels adressera ovanstående problematik, dels bokstavligen komma närmare både redan befintliga som framtida kunder. 

Pelle Ewald, Country Manager på Oracle i Sverige ser att många företag är uppbundna i gomla och komplexa it-strukturer.

— Många företag är uppbundna i gamla, komplexa it-strukturer och undviker av dessa anledningar att förflytta hela eller delar av verksamheten till molnet. Vår strategi har varit att bygga ett snabbfotat, mångfacetterat moln som fungerar med de allra flesta program och system som idag används av företag. Det ska vara lätt att flytta både delar av eller en hel verksamhet till Oracle och eftersom våra kunder bara betalar för den kapacitet de faktiskt behöver är det också en ekonomiskt fördelaktig process, förklarar Pelle Ewald, Country Manager på Oracle i Sverige.

Flera fördelar med lokal molnaccess

Komplicerad lagstiftning som inte sällan skiljer sig åt över landsgränser gör att många företag idag efterfrågar molntjänster där lagringen sker i lokala datacenter. Andra ser snarare fördelar med att diversifiera sin lagring och efterfrågar i stället en kombination. Kunder kan på så sätt sprida sin data och dra nytta av någon av Oracles 34 andra Cloud Regions – exempelvis Frankfurt, Amsterdam eller Zürich. Att Oracles Cloud Region placerats i Stockholm, regionens ekonomiska hubb, är också gynnsamt för de företag som eftersträvar kortast möjliga responstid. 

— Vi är flexibla och positivt inställda till hybridlösningar och jag brukar säga att vårt mål är att möta våra kunder där de befinner sig. Av den anledningen kan våra användare använda Oracle Cloud inom sina egna datacenter, bruka molntjänster lokalt med offentlig molnbaserad hantering eller distribuera molntjänster på distans. Vi har också ett samarbete med Microsoft Azure som gör det möjligt för gemensamma kunder att arbeta både i vårt och deras moln, berättar Pelle Ewald. 

En mer hållbar affär

Att överge den traditionella serverparken är avslutningsvis inte bara en ekonomiskt god affär – här finns också gott om miljömässiga fördelar att räkna hem. Pelle Ewald nämner bland annat den ökade nyttjandegraden av hårdvaran samt möjligheten till en guldlockseffekt när företag snabbt kan skala såväl upp som ned, utan att investera i ny hårdvara eller sitta på för stor kapacitet i onödan. Oracles samtliga Cloud Regions i Europa drivs dessutom av 100% förnyelsebar energi – med målet att den globala verksamheten ska göra detsamma redan år 2025.  

— En för miljön mycket positiv bieffekt är även de innovationsmässiga muskler Oracle besitter. Eftersom vi kontrollerar ett helt kretslopp som består av marknadsledande mjukvara och hårdvara har vi goda möjligheter att hjälpa både små som stora företag att reducera sin miljöpåverkan. Den effektiviseringen får indirekt en stor betydelse ur ett hållbarhetsperspektiv, avslutar Pelle Ewald.