Active Directory är verksamhetskritiskt för de flesta företag. Men bara ett fåtal har testat återställning av Active Directory efter katastrofer och då vet man inte heller vilka konsekvenserna skulle bli.

Det är lätt att tänka ”det händer inte mig” men sanningen är att det krävs verktyg, automatisering och regelbundna tester för att vara på den säkra sidan.

Helt klart kan problem med Active Directory sänka verksamheten på ett företag. Norsk Hydro och Maersk är två exempel på företag som råkat ut för väldigt stora problem relaterat till detta – vilket kostat dem hundratals miljoner kronor, ett försämrat anseende samt mycket extra arbete för återställa systemen.

Läs hur Skandia drar nytta av tryggheten med Quest Recovery Manager for Active Directory

Ovanligt med tester

Hur ser beredskapen ut för att klara av katastrofåterställning för Active Directory ut på företagen?

Adam Thormarker, Quest.

– De flesta har en lösning för att återställa Active Directory, men det krävs ofta en lång kedja av manuella steg som alla måste utföras korrekt under stressiga förhållanden. Det är inte ovanligt med 50-60 manuella steg per domänkontrollant, berättar Adam Thormarker, kontoansvarig på Quest.

Enligt Adam Thormarkers erfarenhet är det ovanligt att företag regelbundet testar sina återställningsprocesser av Active Directory.

– Jag har aldrig hört talas om någon som testat en fullständig återställning. En minoritet testar att återställa delar av en miljö.

Automatisering och testning

På Quest som levererar lösningar för automatiserad återställning har man funderat på det här och kommit fram till att det behövs verktyg för hela processen och hela miljön. Och det behövs automatisering och praktiska tester av att hela lösningen fungerar. Automatisering underlättar både arbetet med att testa återställning och arbetet under de garanterat stressade förhållanden som råder under en katastrof.

Det är i grund och botten samma krav som för vilken återställningsrutin som helst, men Active Directory glöms ofta bort.

Företag som tar steget att investera i en sån här typ av lösning köper den antingen som en hanterad, så kallad ”managerad”, tjänst eller sköter driften själva.