Jonny Engel

I podden Reimagine Technology avslöjar Tre:s Head of IT Jonny Engel hur bolaget lyckas behålla sin status som framgångsrik utmanare och innovatör. Hör också hur de arbetar för att attrahera nya medarbetare.

Samarbeten, öppenhet och lyhördhet är tre viktiga egenskaper för varje bolag som vill vara innovativt och ligga i framkant av utvecklingen. Det säger Jonny Engel, Head of IT på Tre, i CIO-podden Reimagine Technology.
– Att hela tiden dela med sig och ta del av andras erfarenheter och kunskaper, då är man en riktig utmanare. Det är något vi hela tiden strävar efter att utveckla, säger han.

Blickar mot mjukvarubranschen
Ett högprioriterat område är innovation, ett tema som varit väldigt tydligt hos Tre sedan starten 2001. Här tittar Jonny Engel gärna på andra branscher för att hitta nya sätt att tänka och agera. I synnerhet mjukvarubranschen med sin långa historia av utveckling, innovation och digitalisering är en viktig källa till inspiration, säger han.
– Och vi bjuder gärna in andra aktörer som vill bidra med idéer och kan hjälpa oss att öppna upp vår värdekedja. Då får vi innovationskraft som räcker långt utanför vårt företag.

Lyssna på hela podcast-avsnittet här:

Här hittar du alla avsnitt av CIO-podden