För inte alltför länge sedan verkade små företag i en teknologisk miljö som var avsevärt mindre komplex jämfört med den de större företagen verkade i. De flesta små företagen hade en sluten infrastruktur som hanterades internt av en ensam administratör eller av ett litet team med IT-experter. Men under de senaste åren har stora förändringar skett i och med den ökade spridningen av mobila enheter och datormoln.

I dag arbetar små och medelstora företag i en alltmer komplex teknologisk miljö. Här följer några av de IT-utmaningar som små företag inte längre har råd att ignorera — och hur man bäst kan hantera dem.

  1. Utvidgning av kritiska nätverkskomponenter: I takt med att nätverken blir alltmer komplexa är det viktigt att företag identifierar alla kritiska komponenter för att säkerställa hög tillgänglighet och säkra nätverk. Det betyder att man måste utöka nätverksövervakningen bortom brandväggar, switchar och servrar, så att den omfattar alla delar av nätverket, inklusive virtuella tillgångar, VoIP-kommunikationstjänster och mobil teknologi.
  2. Dataöverföringsproblem: Data har i dag en mer central roll inom affärsverksamheterna än vad den någonsin tidigare haft. Den här utvecklingen påverkar alla företag, oavsett storlek, och därför är det viktigt även för mindre företag att undvika flaskhalsar och dataöverföringsproblem. Nätverksövervakning som upptäcker och löser problem med dataöverföring är i dag ett måste för alla företag, oavsett storlek.
  3. IT-support på distans för mobila enheter: Förr, när de små företagens IT-team eller nätverksadministratörer befann sig på samma plats som användarna, kunde det räcka med att ha en övervakningslösning som varnade om det uppstod problem med bandbredd eller tillgänglighet. I dag, när användarna inte alltid befinner sig på samma plats och IT-teamen ska kunna stödja flera lokaliseringar, behöver små företag en lösning som tillåter dem att hantera problem genom att göra omstarter och köra filer.

Efter hand som nätverken utvecklades och blev mer komplexa investerade många företag, så väl stora som små, i kostsamma, skräddarsydda lösningar för nätverksövervakning som endast täckte en del av nätverket. Numera erbjuds det lösningar för nätverksövervakning av mobila enheter som kan skalas upp för att tillgodose flera nätverkskomponenter och som tillhandahåller avancerad support och lösningar. Den goda nyheten är att en end-to-end-lösning för nätverksövervakning kan vara ett mycket mer prisvärt alternativ.

Efter hand som utmaningarna har blivit alltfler har det också gjorts stora framsteg inom teknologin som ska utvidga möjligheterna för alla dem som arbetar med IT: I dag finns det prisvärda helhetslösningar för närverksövervakning, som PRTG Network Monitor, som kan hjälpa de små företagens IT-team och nätverksadministratörer att ligga i framkant av utvecklingen. Rätt lösning för nätverksövervakning kan vara en stor fördel för ett litet företag. Hämta white papern kostnadsfritt och läs mer om hur du kan undvika vanliga nätverksproblem med PRTG.

Läs mer om hur du undviker nätverksproblem