Det slarvas med tester, speciellt på företag som jobbar agilt och med devops. Och allra mest på nordiska företag. Lösningen finns i nya testmiljöer, processer och metoder, med tonvikt på automatisering, AI och dataanalys. Det framgår av en färsk rapport.

World Quality Report 2019-20 är den elfte utgåvan av rapporten för alla som intresserar sig för test och kvalitetssäkring vad gäller utveckling av mjukvara. Rapporten och den bakomliggande undersökningen är ett samarbete mellan Micro Focus, och Capgemini och Sogeti.

Den främsta lärdomen av årets rapport är att det är svårt med tester för företag som jobbar agilt och med devops. Och det gäller, kanske förvånande nog, i särskilt hög utsträckning för Norden. Svenska företag representerar nästan hälften av dessa, 85 av 175.

Saknar testmiljöer

68 procent av nordiska företag anser sig sakna ändamålsenliga testmiljöer och testdata för agilt arbete, vilket kan jämföras med ett medeltal på 56 procent för samtliga tillfrågade.

Det hänger samman med att de nordiska företagen i undersökningen satsar mindre projektresurser på tester i agila miljöer och i devopsmiljöer än medeltalet. Det innebär sannolikt sämre fungerande mjukvaror som kan leda till fler och större kvalitetsproblem.

Varför har det blivit så här?

En stor del av svaret finns med största säkerhet i ökad tidspress. När fler applikationer ska sättas i drift än förut, under kortare tid, så finns inte tid för tester. Speciellt inte som nya arbetssätt, agila och devops, och nya verktyg och plattformar ska tas i bruk.

En aspekt av tidspress är att hela 63 procent av de nordiska företagen uppger att de lägger för lite tid på att testa sina viktiga applikationer. Det kan jämföras med ett medeltal på 49 procent för hela undersökningen.

Test och kvalitetssäkring är uppenbarligen de första momenten som försvinner från projektplanerna när det ställs krav på snabbare leveranser av applikationer.

Vad ska man göra åt situationen?

Lösningen är enkelt att formulera, men svårare att genomföra: satsa mer resurser, tid och personal på test och kvalitetssäkring. Det är uppenbart att man också måste jobba smartare med test och kvalitetssäkring. Sättet att göra det går via nya metoder, nya processer, ny organisation av team och nya testverktyg och -plattformar. Och glöm inte tillförsel av relevanta testdata, gärna hanterad av en central funktion. De nya metoderna och processerna behöver utformas för att fungera tillsammans med agila arbetssätt och devops.

För en bredare bild ladda ner hela den 68-sidiga rapporten här för att läsa mer om de senaste trenderna och analyser om de olika branscherna.

Faktaruta

Undersökningen som ligger till grund för World Quality Report 2019-20 består av 1 725 djupintervjuer som omfattar 45 frågor, med en medeltid på 30 minuter, med höga chefer inom IT i 32 länder. Norden är den näst största gruppen i undersökningen, efter USA, med sammanlagt 175 intervjuade, varav 85 är från Sverige. De intervjuade representerar nio olika branscher, till exempel finanssektorn, telekom och detaljhandel, samt offentlig verksamhet.