Den hybrida arbetsplatsen har inneburit en rad utmaningar, inte minst ur ett säkerhetsperspektiv. En fungerande säkerhetsmodell i kombination med genomtänkt hårdvara kan spara såväl användarna som företaget mycket tid och besvär.

Helena Kappen, affärsområdeschef Surface & Devices på Microsoft

– Hårdvaran är en jätteviktig del av det hybrida arbetslivet, säger Helena Kappen, affärsområdeschef Surface & Devices på Microsoft. Jämfört med innan pandemin har många fler företag nu börjat satsa på premiumhårdvara. Premiumljud och högupplöst kamera är till exempel centrala för en bra mötesupplevelse, och finesser som touchskärm kan göra stor skillnad för produktiviteten.

Jämfört med innan pandemin har många fler företag nu börjat satsa på premiumhårdvara.

Helena Kappen, affärsområdeschef Surface & Devices på Microsoft.

När arbetsplatsen blir hybrid ställer det nya krav på såväl företaget som medarbetaren och it-utrustningen. För att det ska vara möjligt att arbeta från vilken plats som helst, och samtidigt vara lika skyddad från it-säkerhetshot som när man sitter innanför kontorets väggar, måste IT-avdelningen stödja utvecklingen och den nya verkligheten.

– En bra utgångspunkt är att tänka igenom arbetssättet hela vägen ut till användarens upplevelse, säger Johan Huss, Surface Partner Development Manager på Microsoft. Det är viktigt med utrustning som användaren känner sig bekväm med, där säkerheten finns utan att vara påträngande.

Framtidens hybrida kontor: Ställ tuffa krav på hårdvaran

Partners gör att kedjan fungerar

Microsoft har i många avseenden varit en föregångare när det gäller en hybrid arbetsmodell, och har därför erfarenheter att dela med sig av.

– För att det hybrida arbetet ska fungera optimalt krävs anpassningar i alla delar av kedjan: Våra Surface-enheter kan till exempel levereras direkt hem till användaren utan att ha behövt passera it-avdelningen. Konfiguration och inställningar laddas ner första gången den startas och om de går sönder och behöver bytas ut levereras en ny enhet direkt hem till användaren med ett bud som också tar tillbaka den gamla.

Det är viktigt med utrustning som användaren känner sig bekväm med, där säkerheten finns utan att vara påträngande.

Johan Huss, Surface Partner Development Manager på Microsoft
Johan Huss, Surface Partner Development Manager på Microsoft.

Johan Huss fortsätter:

– Företaget har hela tiden full kontroll och kan styra användaren till rätt säkerhetsnivå och rulla ut uppdateringar och inställningar, på samma sätt som om datorn hade befunnit sig i företagets lokala nätverk. Det är ju hela filosofin med det hybrida arbetssättet – den fysiska platsen ska inte vara avgörande.

För att det ska fungera krävs en avancerad logistikkedja. Microsofts partner Tech Data har som distributör en nyckelroll i arbetet för att få lösningarna på plats. Tech Data administrerar serienummer, stöttar processen med konfigurering och Autopilot – som Microsofts modell för enhetsdistribution för hybridarbete heter – och kan i många fall hantera delar av företagets enhetshantering.

– Tech Data har fullt stöd för den här typen av modern leveranskedja i sin logistikprocess, säger Johan Huss. Tillsammans med återförsäljarna kan de ta fram en individuell lösning för varje kund utifrån de behov som finns i verksamheten.

Viktiga saker att tänka på i det hybrida arbetslivet – klicka här och läs mer

Säkerhet startar i hårdvaran

Under det senaste året har säkerhetshoten ökat markant, samtidigt som många företag kämpat med säkerhetsutmaningar som uppstått när en stor del av medarbetarna kopplat upp sig hemifrån eller från andra, mindre säkra nätverk.

– Säkerhet måste designas in från början i hårdvaran, inte vara en eftertanke, förklarar Johan Huss. Microsofts modell ”from chip to cloud” är att säkra hela kedjan, från enheten till molntjänsten, där vårt verktyg Endpoint Manger som en del av Microsoft 365 spelar en central roll. Vi gör också vår egen firmware till våra Surface-enheter, vilket betyder att vi kan uppdatera den via Windows Update. På senaste tiden har vi sett att allt fler attacker riktar sig mot hårdvaran, och det här ger oss en möjlighet att snabbt skicka ut uppdateringar som enkelt kan installeras så fort vi upptäcker nya hot.

Företag kan bygga en väldigt säker miljö anpassat efter sin verksamhet och behov.

Helena Kappen utvecklar resonemanget:

– En ny Surface ur kartongen innehåller Windows och inget annat. Vi kan garantera det som ligger på datorn, förklarar Helena Kappen.

– Företaget får lika god kontroll på hårdvaran som resten av it-miljön, vilket innebär att företag kan bygga en väldigt säker miljö anpassat efter sin verksamhet och behov, till exempel stänga av usb-portar eller andra funktioner. Företag sparar väldigt mycket tid och huvudvärk med den lösningen, och vi ser hos våra kunder att mängden supportärenden minskar.