I dag finns det nya lättillgängliga tjänster för taligenkänning som kommer ändra sättet att arbeta i många branscher.

Alla företag och organisationer som skapar textdokument kan ha stor nytta av taligenkänning.
– Den här tekniken är betydligt bättre i dag än för bara några år sedan. Med de nya tjänster för taligenkänning som finns i dag kan företag arbeta på ett nytt sätt som möjliggör kvalitetsförbättringar och mycket stora tidsbesparingar, säger Pär Bernström, Speech Manager, Ricoh Sverige AB.

Sedan 2016 finns det en generell molntjänst för taligenkänning på svenska och ytterligare 20 språk. Det är en komplett tal-till-text-lösning som det är enkelt att skapa färdigskrivna dokument med för vem som helst.
– Molntjänsten kan användas tillsammans med alla diktafoner och mobiltelefoner som det går att skapa ljudfiler med. Ljudfilen skickas upp i molnet. Efter några sekunder kommer den tillbaka som en skriven text.

Med inbyggd AI
Det finns också en professionell tjänst för taligenkänning med inbyggd artificiell intelligens, AI, där en språkmodell används för varje enskild nisch inom olika branscher. I dag används den främst inom hälso- och sjukvårdssektorn. Den har bland annat integrerats med journalsystem på vissa sjukhus och vårdcentraler. Läkare kan direkt omvandla en dikterad journalanteckning till en skriven text, och omedelbart kontrollera, signera och lägga in den i journalen.
– I dag är det vanligt att en sekreterare skriver ut den inspelade anteckningen manuellt. På grund av långa ledtider kan det ta flera dagar, och ibland flera veckor, innan en ny anteckning kommer in i journalen. Denna tidsrymd kan elimineras med taligenkänningstjänsten.

Med taligenkänning kan också kvaliteten på texterna förbättras. Det går bland annat att säkerställa att uttryck och förkortningar alltid skrivs på samma sätt. Exempelvis kan uttrycket ”utan anmärkning” automatiskt skrivas med förkortningen ”ua”.

En annan bransch som har god nytta av den professionella tjänsten är den juridiska sektorn med advokater, jurister, åklagare och poliser.
– De tjänster som finns i dag kommer med all sannolikhet bidra till att taligenkänning får ett stort genombrott i flera branscher inom en snar framtid, säger Pär Bernström.

Läs mer om taligenkänning