Synology_disaster_recovery_backup

När allt fler inser värdet av data, blir det allt vanligare med seriösa rutiner för säkerhetskopiering och återställning av data. Men det finns fortfarande gott om smarta lösningar som inte är så välkända. Bra känsla för tajming är ett exempel.

De flesta som jobbar med IT i dag vet att de bör testa återställning av säkerhetskopierade data. För att uttrycka det enkelt: simulera en katastrof och ladda tillbaka data till skarpa databaser och applikationer. Anledningen är att det har hänt oräkneliga gånger att säkerhetskopierade data har visat sig vara värdelösa när de ska återställas.

De flesta som jobbar med IT i dag vet att de bör testa återställning av säkerhetskopierade data. För att uttrycka det enkelt: simulera en katastrof och ladda tillbaka data till skarpa databaser och applikationer. Anledningen att göra detta är att det har hänt oräkneliga gånger att säkerhetskopierade data har visat sig vara värdelösa när de ska återställas. Företag har helt enkelt missat att testa återställning och att kontrollera att kopierade data är korrekta.

Spara 24 versioner från senaste dygnet

Det finns fler saker att tänka på, vad gäller säkerhetskopiering och återställning. Och risken är uppenbar att ni har missat en del av dem på ditt företag eller i din organisation. En sådan sak är versionshantering för kopierade data, eller ”retention” som det kallas på engelska.

Det är vanligt att spara ett antal säkerhetskopior, för en viss tidsperiod. Kanske dagliga säkerhetskopior för en vecka tillbaka i tiden, eller en månad tillbaka. Vad som anses rimligt beror bland annat på hur ofta data ändras och hur viktiga de är.

En bättre strategi är att spara till exempel 24 versioner från det senaste dygnet, och en daglig version från den föregående veckan, och en version för varje vecka under den senaste månaden, och tolv versioner för det föregående året, och så vidare. Se på det hela som flera ”tidsdimensioner” på en gång.

– En ambitiös versionshantering ökar chansen för återställning under till exempel utpressningsattacker. Om data från en viss tidpunkt är obrukbara kan man gå tillbaka i tiden tills man hittar korrekta data, säger Jeremie Francois som jobbar med affärsutveckling på Synology i Storbritannien. Vad som är ännu bättre är att systemet varnar dig när massiva data ändras vid en viss tidpunkt, vilket indikerar att ramsomeware kan ha krypterat dina filer.

Utpressningsattacker fördubblas

Hur viktigt det här är blir tydligt i en studie gjord av Coveware: den genomsnittliga kostnaden för betalningar vid utpressningsattacker (ransomware) mer än fördubblades från det tredje till det fjärde kvartalet 2019, till 84 116 dollar, cirka 820 000 kronor.

Om det bara finns uppsättningar kopierade data för en viss tidsperiod, för en viss tidsserie, så ökar risken att alla uppsättningar har problem. Strukturerad duplicering ökar chansen för en lyckad återställning av data. Ju längre tillbaka i tiden det finns kopierade data, desto högre chans att återställa korrekta data som kopierades innan en utpressningsattack genomfördes.

En annan viktig uppgift är att kontrollera att säkerhetskopierade data inte råkat ut för ”datamögel”, eller ”bit rot”. Gamla data kan helt enkelt ”gå sönder”, i all tysthet. Det här inkluderar att kontrollera att data inte är korrupta rent tekniskt och att säkerställa att de går att återläsa.

Kontrollera datastruktur

Det är också smart att kontrollera datastruktur. Vad händer om databasmodellen för en affärskritisk applikation ändras? Hur svårt är det att återställa kopierade data som är strukturerade efter den gamla databasmodellen? Är det ens möjligt?

En sak till att tänka på visar sig när data säkerhetskopieras till en molntjänst. Det är lätt hänt att glömma bort det slutgiltiga målet: att kunna återställa data efter en katastrof. Det handlar inte bara om att säkerhetskopiera data någonstans.

– Säkerhetskopiering och återställning kanske fungerar, men när återställning behövs kan det bli väldigt dyrt, speciellt om det är bråttom, säger Jeremie Francois.

Dåliga säkerhetskopieringsrutiner en stor risk

Vad kan man då göra åt det? Det går i alla fall att göra kalkyler som innefattar verkliga belopp, och att bara använda arkiveringstjänster i molnet för ”kalla data” som inte behöver återställas snabbt. Kanske framstår säkerhetskopiering till diskar i ett lokal datacenter i bättre dager i den nya kalkylen, jämfört med molnlagring.

En studie utförd av den amerikanska myndigheten FEMA (Federal Emergency Management Agency) ger ett bra svar på varför man bör ha ambitiösa processer för säkerhetskopiering och återställning. Efter datakatastrofer blev utfallet det följande för företagen som deltog i studien:

  • 28 procent kom på fötter igen.
  • 43 procent gick omkull direkt.
  • 29 gick omkull inom två år.

Mest intressant är kanske gruppen av företag som gick omkull inom två år. De företagen verkar ha haft rutiner för säkerhetskopiering och återställning, men uppenbarligen inte rutiner som var tillräckligt bra.

Hårdvara och mjukvara

En viktig aspekt för säkerhetskopiering och återställning gäller så klart den hårdvara och mjukvara som används. Helhetslösningen bör medge flexibel hantering av schemaläggning och av versionshantering. Lösningen bör också erbjuda tillräckliga prestanda, inte minst för återställning. På Synology som tillverkar och säljer lösningar för säkerhetskopiering och återställning har man dragit vissa slutsatser om hur man kan göra hanteringen enklare:

– Vi lägger ned mycket tid på att utveckling av mjukvaror, så att vi kan bygga helt integrerade lösningar som vi har full kontroll över. Vi tar inte betalt för mjukvaran för katastrof återställning, eftersom vi inte vill att sådana kostnader ska vara ett hinder för säkerhetskopiering och återställning. Det gäller inte minst för små och mellanstora kunder, säger Jeremie Francois.

Svenska IVAR Studios bra exempel

Ett exempel är den svenska kunden IVAR Studios. De hanterar enorma mängder data som genereras för videoproduktioner, för kunder som till exempel National Geographic. Man använder väldigt många videokameror, ibland 360 stycken, vilket genererar sex gånger mer data än vanligtvis för videoproduktioner. Att säkerhetskopiera data har blivit ett heltidsjobb.

Det har dock visat sig att användningen av ett snabbt nätverkskort, på ett visst ställe, har inneburit en stor förbättring för IVAR Studios. I stället för en Gbit/s får man en överföringshastighet för data på 20 Gbit/s. På så sätt har IVAR Studios fått en kostnadseffektiv lösning för både redigering och säkerhetskopiering med endast två enheter från Synology och en enkel återställning av data genom deras mjukvara.