Vill du ha ett arbete inom IT där du får samarbeta mycket med andra människor och se och uppleva världen är arbete med standarder ett spännande val. Det tycker i alla fall systemarkitekten Patrik Björling Rygert.

– Jag trivs väldigt bra med mitt jobb. Det är svårt att säga att ASSA ABLOY är si eller så för vi är egentligen 200 bolag inom koncernen men det är väldigt högt i tak och alla får säga sitt. Det är det även i standard-grupperna jag arbetar i, säger Patrik Björling Rygert, systemarkitekt hos ASSA ABLOY. Han leder även en grupp där de inom ASSA ABLOY arbetar med standardisering av accesskontrolltermer samt med standardisering av hur REST-gränssnitt ska byggas.

Han är även ordförande för arbetsgruppen för accesskontroll inom den öppna internationella standardiseringsorganisationen ONVIF där han arbetar med att ta fram internationella standarder för hur olika accesskontrollprodukter kan prata med varandra.
– När det gäller standardiseringsarbetet inom ONVIF så har vi fyra fysiska möten per år på olika platser i världen, där vi diskuterar och skriver specarna för det gemensamma gränssnittet. Däremellan har vi telefonmöten varannan vecka där vi följer upp arbetet. Innan vi släpper en ny specification så får de olika medlemsföretagen utveckla prototyper. Så att vi faktiskt vet att standarden vi skrivit fungerar. Två gånger per år träffas de olika medlemsföretagen inom ONVIF på en så kallad plugfest för att testa våra respektive produkter med varandra, säger Patrik Björling Rygert.

Roligt arbete
Arbetet med standarder innebär varierade arbetsdagar och en del resor, något som Patrik uppskattar. Han får träffa människor från en rad olika länder, och samarbeta över gränserna – både med utländska kollegor och med människor från andra företag.
– Det roliga med mitt jobb är att träffa människor från hela världen, och att man får se så mycket av världen. Jag får träffa massor av roliga människor. Det är inte bara hårt arbete, säger Patrik Björling Rygert.

Att ta fram standarderna innebär en hög grad samarbete och förmåga att lyssna till andra. Alla företag berättar om sina behov och kommer med åsikter.
– Det är ett öppet klimat där alla får komma med sin input. Hade det inte varit det hade det inte blivit någon bra standard, säger Patrik.

Som väl är så kommer inte alla från de 500 medlemsföretagen på alla möten. Uppemot 50 personer brukar komma på de fysiska mötena. ONVIF består av ett antal arbetsgrupper i varierande storlek. I Patriks grupp är det runt 5-8 personer som ses fysiskt. Men i de största grupperna kan de ibland vara så många som 25 personer som ska diskutera.
– Det ställer höga krav på samtalsklimatet, och förmågan att komma till beslut.

Men det brukar inte utgöra något problem:
– Utmaningen i mitt arbete är att se till att alla blir nöjda. Men det tycker jag att vi lyckas bra med. Och jag känner att mitt arbete är viktigt, säger Patrik och fortsätter:
– Målsättningen är att produkterna ska fungera sömlöst tillsammans. Du ska kunna köpa saker från olika tillverkare och de ska ändå fungera ihop. Eftersom stora kunder gärna vill ha produkter som uppfyller en viss standard, så är det viktigt att vi på ASSA ABLOY är med och skriver de här standarderna så att de täcker in våra produkter också. Kunderna kan välja billigare eller dyrare alternativ, men förhoppningen är att de väljer våra produkter då de är av hög kvalitet samtidigt som de erbjuder en hög nivå av säkerhet.

Läs mer om ASSA ABLOYs Shared technologies