Dustin expo connected

Mässan Dustin Expo blir digital i år och byter namn till Expo Connected. Dustins vd Thomas Ekman är förhoppningsfull och tror på ökad aktivitet bland besökarna. Expo Connected ger tillfälle att hitta lösningar för att uppfylla de nya krav som blivit följden av coronapandemin.

Dustin Expo är sedan länge ett givet inslag i kalendern för IT-intresserade. Ett Globen i Stockholm full av besökare och utställare har återkommande erbjudit årets bästa chans att snabbt uppdatera sig om trender och produkter. I år, som blir det 19:e året, gör rådande omständigheter att mässan blir digital. Den arrangeras 17 – 18 september och det kostar inget att delta.

– Jag har märkt på våra digitala internmöten att jag får mycket mer frågor än tidigare i fysiska möten. Jag tror på samma positiva effekt för Expo Connected, säger Thomas Ekman, vd på Dustin, när han sammanfattar sina förväntningar.

Chans att hålla sig uppdaterad

Thomas Ekman, vd på Dustin.

Utmärkande för Dustin Expo är att det samlar alla tänkbara intressenter i IT-sfären. På utställarsidan har vi leverantörer, återförsäljare och allt däremellan. Och naturligtvis Dustin själv. Besökarna utgör en blandning av CIOer, IT-personal, inköpare, konsumenter, IT-studenter, med flera.

– För inköpare, CIOer och alla som arbetar med IT ger Expo Connected en chans att ta reda på vad som händer på IT-marknaden, både vad gäller produkter och tjänster, och större trender, säger Thomas Ekman.

Omvänt så är den stora poängen för utställarna att de får chansen att möta en stor, och bred, publik. Thomas Ekmans förhoppning är att publiken till och med ska bli större än vanligt.

Digitalisering, transformation och cirkularitet

Vad gäller trender märks en röd tråd på eventet som beskrivs med orden digitalisering, transformation, innovation och cirkularitet. Med cirkularitet avses hållbarhet, kryddat med att utnyttja produkter under hela deras livslängder. Ett exempel är att fräscha upp produkter som lämnas tillbaka och sälja dem igen, ett annat att de tas i bruk i skolor. Cirkularitet inbegriper också affärsmodeller för hållbara strategier.

Digitalisering kan låta rätt allmänt. Vilken vinkel har Dustin på begreppet?

– Coronapandemin har gjort många förändringar av hur vi arbetar uppenbara. Många företag har tagit jättekliv under den senaste tiden. Det gäller kanske framför allt mellanstora företag som innan pandemin inte riktigt hade kommit i gång med digitaliseringen. Nu har det hänt.

De stora förändringarna i arbetssätt, framför allt ett kraftigt ökat distansarbete, har gjort att brister i IT-stödet upptäckts på många håll. Ett event som Expo Connected ger en god chans att hitta produkter och tjänster för att täppa igen hålen i IT-miljöerna. Tjänster är ett viktigt begrepp i sammanhanget. Ett typexempel är att betala för tjänstepaket med pc, molntjänster som Office365, administration och support per månad, i stället för att köpa dem på traditionellt vis.

Så till nyckelfrågan. Vad kommer att hända på Expo Connected?

– Vi har intressanta föreläsningar, seminarier och paneldebatter, och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor till rådgivare och experter.

Grepp som fungerar bra för digitala event

Thomas Ekman understryker att arbetet med att anordna ett stort digitalt event är en läroprocess för Dustin. Men man kan dra nytta av erfarenheter som andra arrangörer redan hunnit göra under våren. Det börjar utkristallisera sig vilka grepp som fungerar bra för digitala event.

Är det något som du själv ser fram emot extra mycket på Expo Connected?

– Jag gillar bredden på eventet och att besökare får chansen att ordentligt undersöka de varumärken som de är intresserade av, säger Thomas Ekman.

Fyra keynotetalare

Sammanfattningsvis kommer Expo Connected att bjuda på fyra större keynote, samt kortare samtal och paneler med olika experter. Vidare blir det ett tiotal seminarier. Varje utställare får tillfälle att presentera sig i en digital utställning där deltagarna även har möjlighet att chatta med deras experter.

Bland keynotetalare märks framtidsforskaren Thimon de Jong som kommer att prata om hur de aktuella förändringarna av arbetslivet påverkar oss, inte minst på ett psykologiskt plan. Tobias Ahlin berättar om hur man skapar kulturer som främjar kreativitet. Rebecka Carlsson som är vd på Heureka Ventures och Elsa Bernadotte som är operativ chef på Karma kommer båda att ta upp ämnen som hållbarhet och cirkularitet.

Antalet utställare blir omkring 20. Utöver det finns representanter för Dustins egna sortiment, tjänster och lösningar. Hela eventet kommer att hållas på engelska, eftersom det förutom Sverige också är riktat mot övriga nordiska länder och mot Nederländerna.