Digitaliseringen med tunga tekniker som AI och IoT har redan förändrat flera branscher. Om inte svenska industriföretag öppnar upp för innovation riskerar de att halka efter och i värsta fall marginaliseras, bedömer Fredrik Rosman på IBM.

Somliga företag har redan gått under. Andra är kraftigt marginaliserade. Än klarar sig svenska industriföretag bra. Men för varje kvartal ökar risken att tappa taktpinnen i värdekedjan gentemot kund på grund av digitaliseringen.

Samtidigt som det i botten handlar om avancerad teknik springer hotet inte främst ur tekniken i sig. Det handlar istället om affärsmodeller, om effektivare affärsprocesser, om att hantera sin information på rätt sätt och om att arbeta med nya partner, i nya ekosystem.

Fredrik Rosman, Executive, Industrial Sector, på IBM, beskriver en förvandling som redan sker i branscher som underhållning och retail. Spotify vände upp och ned på skivindustrin. Netflix skakar om tv-branschen och H&M går kräftgång när e-handels aktörer som Zalando lockar allt större kundgrupper.
– Förändringen går fort. Industriföretagen behöver inte känna panik ännu. Men de behöver vara alerta och skapa en kultur för snabb innovation.

Kulturen den stora utmaningen
Fredrik Rosman ser detta som den största utmaningen idag: kulturen hos många av de stora svenska industriföretagen är inte tillräckligt öppen för förändringar. Samtidigt gör digitaliseringen att nya aktörer förhållandevis snabbt och utan större investeringar kan ta upp konkurrensen med etablerade bolag.
– Se på välkända exempel som Uber och AirBnB. De gick snabbt in och utmanade taxi- respektive hotellbranschen, utan att behöva göra massiva investeringar eller bygga upp stora organisationer. Även hos industriföretagen kan kritiska affärsprocesser brytas ut och helt förändra värdekedjan mot slutkund, säger han.
– Företagen måste vara alerta här och sätta sina bästa personer på att utnyttja digitaliseringen till sin fördel, både internt i produktion och i kommunikationen med sina kunder, som idag förväntar sig en helt annan dialog och service.

Läs mer: Så kommer du igång med kognitiv tillverkning

För industriföretag handlar det i hög grad om att utnyttja möjligheterna med sakernas internet (IoT) och avancerad analys, driven av artificiell intelligens (AI). De teknologierna kommer att innebära enorma möjligheter för industriföretagen, understryker Fredrik Rosman. Till att börja med handlar det om att kunna utnyttja produktionslinan effektivare och till lägre kostnader, genom att kunna förutse behov av reparationer.

Sänker kostnader och ökar kvaliteten
De möjliggör även optimering av hela processer inom produktionen och låter företag ta automatisering till en ny nivå. Och då inte bara inom komponenttillverkningen utan även av monteringen av de färdiga produkterna, vilket kan leda till att operatörerna ersätts med maskinell intelligens.
– Det kommer sänka kostnader och öka kvaliteten i produktionen, vilket sammantaget givetvis stärker konkurrenskraften.

Men det kanske mest spännande, fortsätter Fredrik Rosman, är hur dessa teknologier möjliggör nya affärsmodeller och intäktsmodeller för företagen. En produkt, exempelvis en bil eller en gruvborr, kan nu inte bara kommunicera med användaren utan även skicka information i realtid om handhavande, slitage, status och annat direkt till företaget.

Exakt vad som kan eller behöver göras varierar mellan olika bolag och verksamheter. En utmaning som Fredrik Rosman menar är gemensam för alla bolag, är hur informationen, datan, hanteras.
– Ofta lagras data på många olika ställen, både hos olika molnleverantörer och i den egna datahallen. För att den ska kunna utnyttjas för analys och därmed ge ett värde behöver den tillgängliggöras på ett strukturerat sätt.
– All data som företagen samlar in är oerhört värdefull ur ett analysperspektiv. Utan historisk data kan inte AI appliceras effektivt.

Nyckeln är att våga inom AI och IoT
Såväl AI som IoT är stora områden – som dessutom förändras snabbt – och inget som ett enskilt företag ska försöka ha heltäckande kompetenser kring. Här behöver företag ta hjälp av andra, och inte bara de partner man är van att jobba med. Nyckeln är att våga bygga ekosystem där kanske till och med konkurrenter ingår, förklarar Fredrik Rosman.
– Ingen vet idag exakt hur och i vilken takt de nya teknologierna kommer att påverka svenska industriföretag. Men det råder ingen tvekan om att de skapar både möjligheter och hot och vi behöver vara redo för förändring och innovation.
– Den som ligger längst fram i det avseendet har också störst möjligheter att lyfta sig över konkurrenter och uppstickare.

Läs mer om industri 4.0