I podden Reimagine Technology berättar Stora Ensos CIO Teemu Salmi om hur koncernen driver förändring genom samarbete – inom it, mellan it och verksamhet och även med start-up-företag.

Varje ledningsgrupp bör ha en motor som driver på för digital innovation, en person som visar vilka möjligheter tekniken innebär och på vilket sätt bolaget kan använda den, säger Teemu Salmi i podden, i ett samtal med Roland-Philippe Kretzschmar och Anna Wilsby från Sofigate.
– It och digitalisering driver på transformeringen i hela företaget, det är viktigt att komma ihåg, menar han.

Alla måste känna sig delaktiga
Av de 400 personer som jobbar med it inom koncernen får 30 av dem ofta oproportionerligt mycket uppmärksamhet. Det är gänget som jobbar med ny teknik, digitaliseringsgruppen. Så ser det ut på många håll, tror Teemu Salmi, som arbetar för att ändra på det inom Stora Enso.
– Allt vi utvecklar trycker vi nu genom en process in i Core IT – de som driftar och underhåller lösningarna. Det gör att de lyfter sig själva och ser att de får vara med och utveckla det nya. Det är en oerhörd styrka att nyttja båda grupperna på det sättet.

Lyssna på hela podcast-avsnittet här:

Här hittar du alla avsnitt av CIO-podden