De flesta företag behöver bli snabbare, mer agila och ha bättre säkerhet när de genomför sin digitala transformation. De måste göra rätt från dag ett, annars får de problem.

Det är budskapet på Micro Focus Experience Tour 2019 som äger rum den 15 maj på Tekniska museet i Stockholm.
– På eventet visar specialister från oss och våra partners hur företag och organisationer kan genomföra sin digitala transformation utan att det stör deras vardagliga verksamhet. Allt handlar om hur de planerar, bygger, levererar och driftar sina it-system, säger Lars Rossen, Enterprise Architect och Micro Focus Fellow.

En framgångsrik digitaliseringsresa förutsätter att företaget fokuserar på de tre områdena Enterprise DevOps, Hybrid IT Management och Security, Risk & Governance. Det är viktigt att dessa områden kombineras optimalt i olika lösningar.

Släpp lös kraften i DevOps
För att kunna arbeta med DevOps på bästa sätt krävs effektiv planering på övergripande nivå i företaget. Det inkluderar en noggrant konstruerad mix av verktyg och processer samt ett smidigt samarbete mellan utvecklingsteamets medlemmar.
– När ett system utvecklas måste det kontinuerligt testas. Man testar inte bara dess funktionalitet och prestanda, utan även dess säkerhet. Sedan sker kontinuerligt leverans, implementering, driftsättning och återkoppling till utvecklarna.

Kraften i DevOps ska släppas loss i den hybrida it-infrastrukturen. Detta kräver verktyg och lösningar som gör det möjligt att överbrygga klyftan mellan befintliga och framväxande teknologier.
– Det viktiga är att systemen kan kommunicera med varandra oberoende av var de finns. Företag som inte är försiktiga kan hamna i en bekymmersam situation som innebär att deras it-infrastruktur består av ett antal öar av både nya och gamla system som inte har någon kommunikation sinsemellan.

Säkerhet och riskhantering bygger på utveckling och implementering av regler, procedurer och teknik som skyddar företagets tillgångar mot allt från avancerade cyberhot till bristfällig efterlevnad av lagar och regler.
– Den allmänna principen är att man inte bara ska införa ett antal punktlösningar för säkerhet. Man måste ha en helhetssyn som gäller för hela företaget. Säkerhet måste också bäddas in i arbetet med DevOps och hybrid it.

Predictive Analytics viktigt
Ett fjärde område som har blivit viktigt för den digitala transformationen är Predictive Analytics. Det innebär att man använder särskilda metoder för att extrahera information från stora datamängder i syfte att hitta mönster och förutse framtida händelser och trender.
– Det gäller att göra rätt från första dagen när man arbetar med samtliga områden, annars får man oundvikligen problem. Detta inkluderar prediktiv analys som är den nya oljan i it-branschen.

Vid eventet illustrerar Micro Focus sitt budskap genom en stad som är byggd i lego.
– Detta hjälper besökarna att se den stora bilden av den digitala transformationen som de själva är en del av.

Många lösningar presenteras som företag kan använda för att genomföra sin digitala transformation snabbare, mer agilt och säkrare.
– Besökarna kan också lyssna på fördjupande paneldiskussioner om nyckeltrender och specifika användarcase. De kan även delta i flera andra aktiviteter som är både spännande och roliga, säger Lars Rossen.

Läs mer om och anmäl dig till Micro Focus Experience Tour 2019