Digitaliseringens utmaningar är ofta större för kommuner än för andra organisationer eftersom deras verksamhet är mycket bred. I Solna stad har den hittills största satsningen gjorts inom skolan.

– Vi har valt att fokusera på skolan, ett område där det händer mycket och utvecklingen går fort. Reformen har initierats av ett antal engagerade personer i stadens utbildningsförvaltning. De ville ta vara på de digitala möjligheterna i pedagogiken, säger Helen Holst, CIO, Solna stad.

Elever i alla åldrar uppkopplade
Tidigare var penna, papper och skolböcker de viktigaste verktygen i undervisningen. Datorer användes i mindre utsträckning och endast i de högre årskurserna. De fanns i särskilda datasalar och hade fast uppkoppling. I dag använder alla elever datorer eller surfplattor som dagligt verktyg i undervisningen, såväl i gymnasiet som i hög-, mellan- och lågstadiet.
– Alla skolor har trådlös tillgång till internet. Vi har kunnat se att det har gett positiva effekter i utbildningen. Att arbeta med digitala verktyg möjliggör bättre inlärning och resultat.

Enkelt att felsöka
Det trådlösa nätverket har i dag totalt drygt 700 accesspunkter. En särskild molnbaserad nätverkslösning används för att övervaka och hantera nätet.
– Med denna lösning får vi en bra bild av hur nätet och dess enheter mår. Det är enkelt att identifiera var eventuella problem finns. Den nätansvarige kan göra avancerad felsökning på distans. För det mesta går det även att lösa problemen på distans.

När det trådlösa nätverket var nyinstallerat krävdes det en mängd finjusteringar för att få rätt uppkoppling på rätt plats. Det förekom exempelvis att många elever samlades i vissa öppna utrymmen och kopplade upp sig på accesspunkter så att det försvann kapacitet från klassrummen. Med det avancerade övervakningssystemet har problemen kunnat lokaliseras och lösas på ett smidigt sätt.

I augusti öppnar en ny högstadieskola i kommunen, Råsunda centralskola.
– Där kommer nästa stora utbyggnad av det trådlösa nätverket att ske. Vi har också planer på att bygga ut nätverket på flera mindre verksamheter, såsom förskolor och äldreomsorg, säger Helen Holst.

Nätverkslösningen heter Cisco Meraki och har implementerats och driftas av Tele2. Samarbetet regleras genom ett avtal med Evry.

Lär er mer

Om ni vill veta mer om lösningen som Solna Stad använder och molnbaserade lösningar från Tele2 och Cisco, kan ni anmäla er till ett gratis webinar genom att klicka på länken nedan. Dessutom har ni möjlighet att få en gratis trådlös accesspunkt inklusive tre års managementlicens efter fullgjort deltagande på webinariet, det ger er en bra möjlighet att själva testa och utvärdera Cisco Meraki. Seminariet är på engelska.

 

Klicka här för att anmäla er till Ciscos webinar