Fastly bildhantering

Bildoptimering är centralt för företag som är beroende av sina webbplatser och appar. Bilder som tar för lång tid att ladda skapar ett bestående negativt första intryck. Med en lösning som bygger på edge- och molnteknik kan innehåll omvandlas och levereras på effektivare sätt. Det ger bättre prestanda för användare, oavsett vilken typ av enhet de använder.

Vikten av snabb laddning av bilder är välkänd. 39 procent av besökarna slutar att använda en webbplats om den tar för lång tid att ladda. Bilder utgör hälften av innehållet på en genomsnittlig webbplats. Det innebär att smidig visning blir allt viktigare. Eller ”sömlös rendering” som det heter med facksnack.

Det här blir ännu viktigare framöver. Under de kommande fem åren kommer 75 procent av användarna, alltså kunderna, att besöka webbplatser på sina mobiler. Snittet för webbplatser idag är att de laddar 87 procent långsammare i mobilen. När innehåll konkurrerar om användarnas uppmärksamhet får små skillnader i prestanda stor betydelse. Kort sagt, hantering av bilder behöver optimeras.

Problem med äldre lösningar

Rent tekniskt minskar bildoptimering filstorlekar för att förbättra inläsningstider, spara utrymme och bandbredd, och förbättra sökranking. Bilder skapas i olika upplösningar för de vanligaste enheterna och hämtas vid behov. Men att skapa varianter av varje bild är en tillfällig lösning.

Trenden med allt fler typer av enheter kombinerat med högre upplösningar innebär att det kommer att behövas ett ständigt växande antal versioner av en och samma bild. Det kommer snabbt att ställa krav på mer lagringsutrymme. Förbehandling av bilder är också en enkel aktivitet som innebär ineffektiv användning av utvecklarresurser.

Det finns lösningar med olika för- och nackdelar för att optimera bilder och därmed effektivisera visningen av dem. Öppna verktyg kräver ingen licens, men de löser inte alltid problem med tidskrävande arbete och lagring. Dessutom är kostnaderna för hårdvara, leverans och lagring höga.

Specialiserade bildtjänster automatiserar arbetet, men kan orsaka fördröjningar och innebär en leverantör till att hantera. De som använder sådana behöver bestämma vilket innehåll som ska skickas och vart. Bilder hanteras av en leverantör, medan annat innehåll sköts av en annan, vilket kräver tid och resurser. I många fall begränsar tjänster som automatiserar arbetet även utvecklares kontroll och insyn.

Plattformar som baseras på både edge- och molnteknik ger alternativ för att leverera bilder snabbt, minska kostnader och öka produktiviteten. Fastlys plattform hanterar bilder i kanten av molnet, därav benämningen edge, och levererar bilderna därifrån. Bildhantering, som konvertering, närmare kunderna leder till snabbare optimering och leverans av bilderna, enklare arbetsflöden och lägre kostnader för infrastruktur.

Smartare hantering

Om en webbplats har ett stort antal dagliga besökare, om bilder byts ut ofta, och om stora mängder bilder hanteras, kommer en plattform som Fastlys att göra stor skillnad. Utan behovet av förbehandling kan tid och resurser frigöras för annat. Att ändra storlek, beskära och ställa in rätt visningskvalitet för bilder kan automatiseras, utan behov av att definiera regler för varje besökares profil. Det blir möjligt att upptäcka besökares enhetstyper och geografiska platser, vilket ger snabbare hantering. 

Bildformat som JPEG, WEBP, PNG och GIF stöds som indataformat och utdataformaten kan vara JPEG och PNG (8, 24 och 32 bitar). Dessutom kan GIF-animationer omvandlas till MP4-filer (H.264) vilket sparar bandbredd. Tack vare den funktionen kunde Buzzfeed komprimera sin artikel ”100 Greatest Gifs of all Time” från 250 MB, till 6 MB.

Webbplatser kan leverera bilder snabbare, och med lägre lagringsbehov och färre interna anrop. Det sänker den totala kostnaden för en webbplats. Ett exempel är e-handlaren Boden som kunde minska den genomsnittliga storleken för sitt statiska innehåll med 30 procent med Fastlys bildoptimering. Ett annat exempel är e-handelsplattformen Big Cartel som har fått ner sin leveranshastighet till 250 millisekunder.

Ger full kontroll

Fastlys flashbaserade lösning kan kan lagra mer innehåll för snabb åtkomst, under längre perioder. Det sänker kostnaderna och minskar antalet gånger bilder måste hämtas från sina ursprungskällor. Image Optimizer (IO) för bildoptimering är integrerad i plattformen. Det kan kopplas direkt till bättre engagemang, eftersom även e-handelsplattformar med enorma mängder innehåll kan laddas snabbare.

Fastly ger full insyn med loggning och analys i realtid, vilket visar exakt hur kunderna interagerar med webbsidor. Det ger möjligheter att förändra webbplatser inom loppet av sekunder, för att finjustera användarupplevelser. För den som inte vill byta ut nuvarande bildtjänst kan Image Optimizer enkelt läggas till den.

Om du vill veta exakt hur mycket bandbredd du kan spara så erbjuder Fastly en gratis rapport i vilken experter analyserar din webbplats. Vill du se hur mycket du kan spara? Registrera dig här.