Från diskussioner om tekniska detaljer till förändringar i global skala. IT har på kort tid förvandlats från ett särintresse till en enorm kraft som idag påverkar hela vårt samhälle, och som kan hjälpa till att bygga en hållbar värld.

Vi borde alla vara intresserade av framtiden eftersom vi kommer att spendera resten av våra liv där, sa den amerikanska uppfinnaren och ingenjören Charles F. Kettering. Från att ha varit ett särintresse blir det alltmer tydligt att IT är det område som påverkar vår framtid allra mest. Idag intresserar det och påverkar långt fler än teknikerna.

En risk för dystopi och en möjlighet till nirvana
Innovationstakten inom IT accelererar och teknik som artificiell intelligens har potential att inte bara förändra branschen i grunden, utan hela samhället.
– Det är ingen evolution, det är en revolution vi är inne i. Sedan 2015 går det fortare än någonsin tack vare Moores lag och den exponentiella utvecklingen, säger Peter Falk, chef för affärsutveckling och innovation på Atea.

”Det är ingen evolution, det är en revolution vi är inne i”, säger Peter Falk, chef för affärsutveckling och innovation på Atea.

Även om det ibland inte känns som det, som när skrivaren är på sitt allra sämsta humör, är tekniken i grunden neutral. Framtiden kan både innebära en risk för dystopi och en möjlighet till nirvana, menar Peter Falk. Så hur ökar vi chanserna för det senare snarare än det förra?

Peter Falk var huvudtalare på Atea IT-arena som arrangerades på 15 platser runt om i landet under hösten, och där den röda tråden var hur vi kan använda tekniken på bästa sätt för att skapa en framtid som är hållbar.

– Ateas vision är att vi bygger Sverige med IT. Här är hållbar innovation en nyckel som genomsyrar allt vi gör. Med hållbarhet menar vi naturligtvis miljöaspekten och hur vi kan återvinna och återta IT-utrustning så att det kan användas igen. Men också hållbarhet i form av samarbete mellan olika typer av branscher, människor och organisationer med målet att skapa långsiktiga, starka relationer som klarar framtidens utmaningar.

Så kan du jobba med hållbarhet och it

Driver hållbarhetsarbete
I Ateas popup store under IT-arenans stopp i Malmö står Joel Lindquist och berättar mer om miljöaspekten av hållbarhetsarbetet.

Joel Lindquist, erbjudandespecialist på Atea, berättade om Ateas hållbarhetsarbete i Ateas popup store under IT-arenan.

– Allt du ser här i butiken är återtagna produkter och ungefär 80 procent av de bärbara datorer, surfplattor och telefoner vi får in kan användas igen. En del lever vidare hos nya användare i Sverige och resten i övriga Europa.

Så mycket av den it-utrustning som idag är avskriven och inte sällan läggs på hög någonstans har ett värde och kan användas av någon annan.
– Medvetenheten kring det här blir bättre och bättre och vi jobbar hårt för att driva hållbarhetsarbetet. Bland annat har vi tagit fram något som heter 100%-klubben där vi utmanar både privat och offentlig sektor att arbeta mer hållbart med hantering av it-produkter, säger Joel Lindquist.

Hållbara virtuella möten
En bit bort, vid en 70-tum stor touchskärm, står Erica Kulas Ek som är Collaboration Sales Specialist på Cisco och berättar om en annan vinkel av hållbarhetsarbetet: hur vi kan skapa bättre möten på distans.

Erica Kulas Ek, Collaboration Sales Specialist på Cisco visade upp Webex Board som underlättar för möten på distans.

– Det handlar inte bara om att ersätta fysiska möten. Idag finns alla möjligheter att jobba där vi är vilket är positivt för både miljön och hälsan. På Cisco kör vi själva mycket videomöten och vid alla mötesinbjudningar går det automatiskt ut en länk som gör det enkelt att koppla upp sig, oavsett om mötet är i Stockholm eller San Jose.

Med rätt typ av teknik, som den Webex Board som Erica står vid, finns det heller inga begränsningar i hur du kan närvara i mötet. Det är stor skillnad på de tekniska lösningar som finns idag och det som förr kunde ta tio minuter för att överhuvudtaget få igång mötet.
– Vi går mer och mer mot att jobba i team. I vissa fall befinner sig personer i samma team till och med i olika världsdelar. Att kunna minska de fysiska mötena innebär då givetvis att klimatavtrycket blir väsentligt mindre, men då måste också de virtuella mötena fungera riktigt bra och här har vi kommit långt, men runt hörnet väntar ännu större möjligheter.
Som exempel nämner bland annat Erica att en Webex Board kan känna av vilka personer som är i rummet och hur många som deltar i mötet. Denna statistik kan fungera som underlag i arbetet med att optimera användningen av mötesrum, styra kyla, värme och belysning efter antal personer i rummet och på så sätt göra stora besparingar avseende miljön.

Spännande framtid
Ur ett miljöperspektiv finns alltså många delar redan på plats, inte minst tekniken. Det som krävs för att driva på arbetet med full kraft för en hållbar framtid är de mänskliga aspekterna där samarbete är de viktigaste delarna.
– Allt som kan automatiseras kommer att automatiseras. Idag skrivs det ofta om hur många jobb som kommer att försvinna på grund av det här. En siffra som cirkulerat är att 75 miljoner jobb försvinner, men samtidigt skapas 133 miljoner nya jobb, menar Peter Falk.

De flesta av de nya jobb som skapas vet vi väldigt lite om idag. Men vi kan vara rätt säkra på att de kommer att handla mycket om samarbete i team, både inom organisationen, med partners och andra aktörer och att en god företagskultur kommer att vara ett fundament. Kort och gott en hållbar arbetsplats som i sin tur är en integrerad del i ett ekosystem.
– Hela vår värld håller på att förändras på ett sätt som vi inte har varit med om tidigare. Det händer från och med nu och och de närmaste 50 åren blir häftigare än allt som tidigare har hänt i mänsklighetens historia. Vi hoppas IT-arenan inspirerar folk över hela landet till att verkligen se fram emot den här framtiden och målinriktat börjar skapa den på ett hållbart sätt, avslutar Peter Falk.

Utveckla ert hållbarhetsarbete – gå med i 100%-klubben