Det ständigt ökande behovet av datacenterkapacitet, i kombination med företagens strävan att kapa kostnader och minska sin miljöpåverkan, gör att det är bra att se över sin strategi för datacenteranvändning och därmed var och vilken typ av infrastruktur datan behöver.

Stefan Jofors-aTribe, försäljningschef på co-locationaktören atNorth menar att det finns mycket att tjäna på att utveckla en datacenterstrategi för att optimera användningen av data i organisationen.

– Om man tidigare hade en strategi att utifrån ett generellt säkerhets- eller kostnadsperspektiv använda co-location så menar jag att man idag behöver ta frågan ytterligare en nivå och fundera på vilken lösning datan behöver. Teknikutvecklingen idag gör att det går att välja mellan olika lösningar för att optimera både prestanda och kostnader på ett smartare sätt, säger Stefan Jofors-aTribe.

Den nya generationens datacenter

atNorth är det senaste tillskottet av co-locationaktörer i Sverige och är just nu i full färd med att färdigställa sitt första datacenter i Akalla norr om Stockholm. Fokus är att leverera högkapacitets-co-loation för data som kräver hög prestanda som exempelvis stora beräkningsvolymer. Detta möjliggörs genom att datacentret kommer att utrustas med serverrack med en kapacitet som är fem gånger så stor som ett nomalt rack. Stefan menar att den höga effektiviteten ger en rad fördelar vid sidan av den optimerade responstiden.

Stefan Jofors-aTribe, försäljningschef på co-locationaktören atNorth, framför bygget av företagets första svenska datacenter.

– Genom att koncentrera kapaciteten får vi ett bättre energiutnyttjande, som i sin tur optimerar både kostnader och i slutändan klimatpåverkan. Vårt nya datacenter i Stockholm är perfekt för organisationer med krävande volymer av data med krav på sekundsnabb responstid. Eftersom vi har fler datacenteranläggningar kan vi optimera volym och prestanda för en bättre kostnadseffektivitet.

Få ut max av er data, kostnadseffektivt och hållbart. Läs mer om atNorth här

Klimatfördelar med naturliga energikällor

Stefan pekar på att det går att optimera kostnadsbilden bland annat genom att använda atNorths datacenter på Island för stora volymer av data där responstiden inte är lika kritisk. Den stora tillgången till naturliga energikällor och ett optimalt klimat på ön i kombination med ett bättre kostnadsläge än Europa i övrigt, har gjort att atNorth idag driver Europas största datacenteranläggning utanför Reykjavik.

Kostnadseffektivitet och hållbarhet går hand i hand eftersom minskad total energiåtgång per automatik också innebär minskade kostnader.

– Det gäller att optimera användningen för att helt enkelt få mer output per investerad krona för sin data men också att få mesta möjliga data per använd kilowatt, och jag vågar jag påstå att vi kanske levererar branschens lägsta PUE-tal från 1.03 upp till maximalt 1,2 i alla våra datacenter.

PUE översätts power usage effectiveness, alltså förhållandet mellan den energi som går in I datacentret och den som sedan används för att driva infrastrukturen där strävan är att detta förhållande ska vara lika. Enligt standardiseringsorganet The Uptime Institute har det genomsnittliga datacentret idag ett PUE-tal på 1,58.

– Det fina är att kostnadseffektivitet och hållbarhet går hand i hand eftersom minskad total energiåtgång per automatik också innebär minskade kostnader, avslutar Stefan Jofors-aTribe.

atNorths svenska datacenter SWE01: SIF DC kommer att driftsättas i december i år med en total kapacitet om 11,2 Megawatt.