Foto: Spoon

It-säkerhet finns numera högt på ledningsgruppers agendor, men det betyder inte att alla beslutsfattare har tillräcklig kunskap. Därför bjöd Microsoft 12 december in seniora ledare med specifika ansvar och kompetens inom säkerhet för att utbyta erfarenheter.

Det var första gången som Microsoft Envision: CISO Forum arrangerades i Sverige. Temat för dagen var ”envisioning the future”, och eventet hölls 12 december i Microsofts nya kontor i centrala Stockholm.

Bland de ämnen som lyftes under dagen var att kostnaden för cyberkriminalitet nu uppgår till sju procent av Sveriges BNP samt framtidens IT-säkerhet.

Fokuset för Microsoft Envision: CISO Forum var som sagt erfarenhetsutbyte vilket bland annat skedde genom rundabordssamtal inom olika ämnen.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om eventet, se alla presentationer samt ta del av mer information i ämnet.