Kommer de fysiska bankkontoren att försvinna helt? Vad krävs för att skapa nya värden som gynnar både finansbranschen och kunderna? Det var två av frågorna som diskuterades på Microsoft Envision Forum: Reshaping the Financial Industry.

Onsdag 4 mars bjöd Microsoft in seniora företrädare från bank- och finansbranschen för en heldags erfarenhetsutbyte och thought leadership-konferens. Platsen var Microsofts nya kontor mitt i Stockholm.

Konceptet för serien av Envision-events är att dela kunskap och komma fram till nya insikter. Dagen innehöll allt från diskussioner om ny teknik, föreläsningar från experter samt gruppdiskussioner om till exempel innovation och vad som krävs för att lyckas i framtiden.
#envisionfsi