live security

Random entry RSS

  • F-Secure

    Posted in:

    Med den här geniala lösningen slipper du blunda för cyberhotet

    Vissa problem känns alldeles för stora att hantera. Då är det fullt mänskligt att helt enkelt blunda för dem och hoppas på att problemet försvinner av sig själv. De flesta inser att det här inte är rationellt sätt att hantera ett eskalerande problem: cyberattacker. Trots det fortsätter de att blunda och utsätta både sig själva och sina företag för oerhörda risker.