Red Hat

Random entry RSS

  • Posted in:

    Du står inför decenniets största it-beslut – lås inte in dig

    För frågan är inte OM ni kommer att använda er av en hybrid molnlösning, utan vilken. – Det är omöjligt att förutse en organisations framtida behov, precis som det är omöjligt att se vilka framtida tekniker och tjänster som kommer att behövas för att tillgodose behoven. Så för mig är det ingen diskussion, det bästa […]