En vanlig lagerhylla duger väldigt bra för kartonger, men inte i en datorhall. Städskrubben är undanskymd och oanvänd. Men den har inget intrångsskydd och duger inte som datorhall. En vattenkran duger inte som brandskydd. Eller se det så här: Vilket är värdet på ditt företags data? Lika mycket som hela företaget. Den dag du förlorar företagets data finns företaget inte längre.

Molnet har under de senaste åren setts som lösningen på allt vad decentraliserad datakraft heter, men att försöka stoppa in all databehandling i molnet visade sig inte vara den idealiska metoden. Vissa affärstillämpningar, som kontors- och epost- tillämpningar, fungerar alldeles utmärkt i molnet, men så fort det börjar bli tidskritiskt kommer molnet till korta. Den dag molnleverantören kraschar, går i konkurs eller drabbas av ett förstörande cyberangrepp finns molnet inte längre och du kommer inte att vare sig kunna påverka det eller få reda på det i god tid.

Vad är kanten – The Edge?
The Edge är ett fackuttryck som kräver förklaring. Vad är ”kanten” och varför ska data behandlas där? Databehandling blir allt mer en hybrid mellan lokal- och molnbearbetning.

Molndatorerna finns sällan i dina lokaler, och datorer ute hos dataproducenterna behövs som en högpresterande brygga. Molnet ger centraliserad databehandling och lagring, men när företagen börjar utnyttja IoT finner man att det finns gränser för vad den centrala hanteringen mäktar med på ett tillräckligt tidseffektivt sätt.


Var passar det?
Det finns ett antal fall som kan göras mycket kostnadseffektivare med lokal datakraft, som till exempel bankers identitetskontroll eller snabbköpens kassahantering. Det är absolut ingen vinst med att koppla en kassaapparat direkt till en molntjänst, lika lite som bildskärmar med reklammeddelanden i butiken skulle bli effektivare om de matades direkt från molnet.
Miljön i gruvor, tunnlar, lagerbyggnader och till havs är hård och kräver hårdgjorda inneslutningar. Allt fler regionala telekomcentra hamnar i oroliga områden med risk för uppror, beskjutning och diverse naturfenomen. Trots det måste de kunna överleva och fortsätta driften.

Särskilt viktigt är lokal bearbetning för nya IoT-tillämpningar, där allting handlar om att samla ihop väldiga mängder indata och koncentrera det, för senare bearbetning och lagring i molnet.

Andra tillämpningar som inte passar i molnet är industriell processtyrning och förarlösa fordon, som kräver omedelbar respons. Det finns helt enkelt inte tid att skicka data till en molntillämpning, vänta på att den ska reagera och skicka tillbaka ett resultat. Nyckelordet är latency, fördröjning i dataöverföring. Industrisystem ska kunna hantera indata från tiotusentals industriella sensorer och resultatet, som kanske bara är intressant lokalt, ska vara tillgänglig omedelbart.

Ett datacenter i en hårdgjord container kan flyttas allt eftersom behov uppstår. En större byggarbetsplats behöver datadrift för CAD, inpasseringskontroll, orderinmatning, och eventuellt biljettförsäljning om området är av intresse för allmänheten. När bygget förändras eller avslutas måste datacentret kunna flyttas vidare till nästa byggarbetsplats.

LADDA NED WHITE PAPER: Why Cloud Computing Requires us to Rethink Resiliency at the Edge

Alla kan inte vara experter
Datadrift kräver expertis och övervakning dygnet runt, året runt. Sjukhus ska inte behöva ägna sig åt datadrift och mindre lärosäten kan ägna sin tid åt annat än IT-arbete.

Det mindre lokalkontoret har för det mesta inte expertis för att kunna konfigurera, uppgradera och felsöka datacenter. Det ska de inte ha heller, utan det ska skötas från centralt håll och helst helautomatiskt. Skulle någon börja ”sköta om” datacentret lokalt kan det dessutom innebära säkerhetsrisker, effektivitetsbrister och förlust av data.

Lösningen heter mikrodatacenter (MDC), en autonom datorhall i det lilla. Du bygger den inte, du installerar den inte, du konfigurerar den inte. Schneider Electric bygger den, skickar den till din systemintegratör som installerar din valda IT-utrustning och provar den, flyttar den till din site, kopplar in alla anslutningar, så är du igång. Med Schneider Electrics övervakningsprogram kan din driftcentral se allt och göra allt som behövs för smidig och ekonomisk drift.

För det eleganta kontoret finns MDC i vitt eller träfinish, medan den kan fås i slagtålig stålplåt för tuffare miljöer, för inom- eller utomhusbruk (containerbaserad MDC).

MDC kan kundanpassas helt efter dina önskemål, med servrar, datalagring, avbrottsfri kraft, kyla, övervakning samt IT-rustning från din systemintegratör för anslutning med optiska fibrer och kopparledningar. Storleken kan varieras efter dina behov och flera MDC kan kopplas ihop vid behov.

Always on!
Vad Schneiders MDC framför allt ger dig är snabb igångkörning och en likformig maskinstandard för hela verksamheten. Om hela företaget använder samma typ av lokalt MDC kan hela företaget hanteras och driftas på samma sätt.

Redundans är oerhört viktigt i dagens uppkopplade värld. Skulle den centrala molntjänsten gå ned stannar hela företaget, ja det upphör nästan att existera. Om datadriften förläggs till redundanta MDC kan en av dem gå sönder utan att de övriga påverkas. Placeras en redundant backuptjänst i ett eller flera regionkontor kan lokalkontoret snabbt tas upp efter ett haveri eller förstörande cyberangrepp.

Redundant kraft är viktigare än du tror. Sverige har bra elnät, men inte perfekt. Ett strömavbrott på en sekund händer då och då. Det vore synd om det hände dina servrar. Ett MDC med inbyggd avbrottsfri kraft är osårbart för den typen av olyckor.

Vi har inga jordbävningar i Sverige, men om företaget har lokalkontor i andra delar av världen där sådant förekommer, eller platser där elnätet är otillförlitligt, temperaturerna höga och risken för intrång eller manipulation är överhängande, kan ett brandskyddat, vibrationssäkrat, låsbart, övervakat datacenter bli din räddning.

För dig handlar det om att skydda din investering i data och information, på kostnadseffektivast möjliga sätt. Du måste skydda dig mot el- och kommunikationsavbrott, attacker och intrång. Du måste se till att ha data kvar även om ett lokalkontor skulle bli obrukbart eller onåbart.

Läs mer om mikrodatacenter