När IT-miljöer hos företag blir allt mer blandade ökar kraven på att säkra data. Det innebär utmaningar vad gäller enkel och enhetlig hantering. Men det finns en lösning som går mot strömmen genom att samla all hantering i en mjukvara, för organisationer av alla storlekar.

Moderna IT-lösningar handlar i allt högre utsträckning om att hantera stora datamängder, och att erbjuda bra prestanda och tillförlitlighet. Kraven ökar i takt med att den digitala transformationen tar fart på allvar, samtidigt som distansarbete blir alltmer populärt. Det innebär att data sprids på allt fler olika tekniska miljöer, som molntjänster, lokala servrar och klientenheter. För företag som redan har problem med säkerhetskopiering kan situationen bli ohållbar.

Nyckeln till att få ihop helheten är vår mjukvara.

James Blake, Synology.

Kopiering av data kan skötas på väldigt olika sätt, beroende på om det handlar om stora koncerner, mellanstora företag, små företag och privatpersoner. Det jobbar Synology med att överbrygga, med en lösning för samtliga användningsfall. Nyckelordet är enkelhet. Tanken är att även stora företag drar nytta av enkel hantering.

Läs mer om Synology Active Backup for Business här

Större utmaningar

James Blake, Synology.

Utmaningen är att erbjuda den funktionalitet som krävs för storskaliga verksamheter, utan att krångla till användningen. Det innebär inte minst att kunna hantera blandade miljöer, med inslag av egna servrar och molntjänster, Windows och Linux, och så vidare.

– De senaste fem, sex åren har vi jobbat hårt med att utöka funktionaliteten i våra lösningar. Det handlar bland annat om nya servrar och annan hårdvara för att sköta säkerhetskopiering. Ett exempel är användning av snabbt flashminne för goda prestanda. Nyckeln till att få ihop helheten är vår mjukvara, säger James Blake, specialist på säkerhetskopiering på Synology.

Den centrala punkten i erbjudandet är mjukvaran Synology Active Backup for Business. Företaget tar inte betalt för mjukvaran, utan erbjuder den licensfritt vid köp av hårdvara för att köra den. I dag har man en blandad uppsättning kunder, med allt från enmansföretag och privatpersoner, till stora organisationer som säkerhetskopierar data för tiotusentals användare.

Man kan få bättre kontroll över hela lagringslösningen.

En server – flera lösningar

Rent tekniskt innebär ambitionen att ha ett erbjudande för alla olika scenarier för säkerhetskopiering att hantera säkerhetskopiering från fysiska servrar, NAS-lösningar, virtuella maskiner av olika slag, klientenheter med Windows och Linux och molnlösningar som Microsoft Office 365 och Google Workspace. Kort sagt, de hybrida IT-miljöer som blir allt vanligare hos företag av alla storlekar.

– De flesta av våra kunder kör flera av våra mjukvaror, vilket är möjligt att göra på en och samma server. Det gör att man kan få bättre kontroll över hela lagringslösningen, berättar James Blake.

Förutom säkerhetskopiering handlar det till exempel om filservrar samt lagring av övervakningsvideo, mejl, webbsidor, katalogdata (directories), privata moln, med mera. Synologys förhoppning är att enkelheten ska tilltala olika kundgrupper och att flera olika lösningar från en leverantör ska ge enhetlig hantering.

Klicka här och läs mer om Synology Active Backup for Business

Räddning vid ransomwareattacker

Just nu jobbar Synology med att färdigställa nästa version av Active Backup for Business, som ska lanseras i början av nästa år. James Blake framhäver främst tre stora nyheter: stöd för MacOS, en ny molntjänst som blir ett paraply för Synologys olika lösningar för säkerhetskopiering, samt så kallade ”immutable”, oföränderliga, säkerhetskopior (det vill säga kopior som inte kan förändras efter att de skapats).

Oföränderliga kopior av data kan bli ovärderliga för företag som utsätts för utpressningsattacker eller andra cyberbrott och behöver vara säkra på att kunna återställa korrekta data.

– Oföränderliga kopior efterfrågas till exempel av finanssektorn och av myndigheter, säger James Blake.

Själv jobbar James Blake mest med större kunder, men han är väldigt noga med att framhäva att man värderar alla olika kunder lika högt. Ambitionen är att växa bland större kunder, utan att förlora de mindre, vilket är en ambitiös inställning. För att lyckas satsar Synology på enkelhet, enhetlighet och att hänga med i konkurrensen vad gäller efterfrågad ny funktionalitet.