I övergången till molnet är säkerhetskopiering bland det första som flyttas över. Det frigör resurser på it-avdelningarna och tjänsteleverantörer kan säkerställa den notoriskt svåra återläsningen av data.

Backup, eller säkerhetskopiering som det heter på svenska, är en funktion som är enkel att beskriva, men komplicerad att utföra. Och, det är inte minst tidskrävande, för att inte tala om svår att säkerställa i sin helhet. Det som gör säkerhetskopiering svårt är återläsningen av data, där kvalitetskontroll och att tidsbestämmande kan vara krångligt.

Dessutom är återläsning av data något som blir viktigt först när den behövs. Vilket i princip bara är i katastroflägen. Att it-miljöer ständigt blir mer komplexa med molntjänster bidrar till att göra både säkerhetskopiering och återläsning svårare.
–Jag känner till flera fall när stora företag har haft driftskatastrofer och sedan upptäckt att återläsningen inte fungerat och data försvunnit, berättar Tomas Blixt, ansvarig för Ateas tjänst för säkerhetskopiering.

Svårt att säkerställa kompetens

Tomas Blixt, ansvarig för Ateas tjänst för säkerhetskopiering.

Ett av hans argument för att använda en tjänst för säkerhetskopiering är att det är något som är svårt för slutkunderna att sköta själva, inte minst att säkerställa den kompetens som krävs. Därför passar det bra att köpa funktionaliteten från ett specialiserat företag som kan dra nytta av stordriftsfördelar.
– Kunderna märker ofta att det inte blir bra trots att de lägger ner stora resurser själva, säger Tomas Blixt.

LÄS MER: Så får du en backup som fungerar på riktigt

På Atea märker man också att just säkerhetskopiering är något som migreras tidigt till molnet. Det beror i stor utsträckning på att CIO:er och it-chefer i dag har tuffa krav på sig att bidra med affärsvärde. Det är svårt att förklara för ledningsgruppen vilket affärsvärde säkerhetskopiering bidrar med, därför passar det bra att köpa den funktionen som en tjänst och fokusera på it-funktioner som är närmare kärnverksamheten på ett företag.

Men hur är det med återläsning?
– Med vår tjänst ser vi till att ha noder som hämtar och lagrar data lokalt i kundernas datacenter. Det gör att återläsning går mycket snabbare, eftersom 99 procent av data som säkerhetskopieras finns hos kunderna. Sedan replikeras data även till våra datacenter, för extra säkerhet, säger Tomas Blixt

Är det inte dyrt att köpa säkerhetskopiering som en tjänst?
– Jag upplever inte att det är en kostnadsfråga för kunderna, även om man ska ha respekt för kostnader. Det beror på att kunderna måste lägga ner en massa tid och resurser om de själva ska sköta säkerhetskopiering. Det kan bli billigare att köpa säkerhetskopiering som en tjänst.

Löpande kostnader relevant för datalagring

Företagsekonomi handlar, som bekant, inte bara om pengar. Och här kommer molntjänster in i bilden. Många företag och organisationer strävar i dag efter att gå från investeringar (capex) till löpande kostnader (opex). Och då passar molntjänster med abonnemangsmodeller naturligtvis bra.
–̶ Att gå över till löpande kostnader är extra relevant för all datalagring, förklarar Tomas Blixt.

Att det är så beror till stor del på att det handlar om en funktion som ständigt ökar i volym, på ett sätt som ofta är svårt, eller omöjligt, att förutse. Tjänster vars pris beror på volym ger flexibilitet i en sådan situation. Ateas lösning med backup som tjänst baseras på IBMs lösning som ger ett brett stöd för olika servermiljöer och databaser.

Så kan Atea hjälpa er med er backup