Du har väl inte missat doldisen bland VPN-lösningar, MPLS-VPN? Det är ett sätt att få snabb, säker och kostnadseffektiv kommunikation mellan kontor utan att behöva exponera sig på internet.

Allt fler företag blir allt mer beroende av kommunikation mellan sina kontor eller andra verksamheter. Lösningen stavas ofta VPN över internet, vilken i många fall fungerar bra. Med hjälp av kryptering skapas en virtuell tunnel där trafiken är skyddad från omvärlden trots att den sker över det publika internet.

Men lösningen är långt ifrån optimal för alla, påpekar Karl Röstlund på operatören DGC. Bristerna handlar om allt från säkerhet och prestanda till kostnader och hur företagets egna resurser utnyttjas.

Eftersom ingen på förhand vet vilka vägar trafiken tar går det inte att garantera kapacitet, svarstider och tillgänglighet med VPN över internet. Det går heller inte att prioritera olika typer av trafik. Exponering mot internet innebär alltid säkerhetsrisker, och administration av den särskilda VPN-utrustningen kan bli kostsam.

Dedikerad del av operatörens eget nät
Det är några av skälen till att allt fler företag väljer vad som ofta kallas MPLS-VPN, enkelt förklarat ”egen lina”. I stället för att köra trafiken över internet används en dedikerad del av operatörens eget nät. Det ger inte bara full koll på trafiken – med möjligheter att prioritera vissa typer av data – och en högre garanterad tillgänglighet. Det sparar i många fall också kostnader.
– En konventionell VPN-tunnel som bygger på kryptering kräver att du har särskild utrustning på varje ställe där du behöver använda tunneln. Det kräver ofta ganska stora investeringar och innebär också en omfattande, kostsam administrativ hantering.

Säkerhet är ett annat tungt vägande skäl för många företag att välja MPLS-VPN.
– Med den typen av tjänst når trafiken aldrig internet. Därför behöver den inte krypteras och det behövs ingen särskild hårdvara vid ändpunkterna. Inte minst slipper du exponering mot internet.

Ddos-attack kan hindra din kommunikation
Det senare är en betydande poäng. En utrustning som går att nå från internet innebär alltid en risk. Även om aldrig så sofistikerad teknik ser till att stoppa alla försök till intrång kan en förövare fortfarande blockera uppkopplingen med en Ddos-attack och därmed hindra företagets kommunikation.

Men MPLS-VPN är inte för alla. Det är främst i Norden som den typen av tjänst är konkurrenskraftig rent kostnadsmässigt, påpekar Karl Röstlund. För ett företag som behöver kommunikation med sitt kontor i säg Kina är förmodligen en konventionell VPN-lösning ett rimligare val.
– Många väljer att kombinera de olika teknikerna. Båda varianterna har såväl fördelar som nackdelar och det krävs kunskap för att välja rätt.

Få hjälp med att välja rätt VPN-lösning