En av it-chefens största utmaningar är att driva på digital förändring och samtidigt utnyttja befintlig teknik. Men det finns lösningar.

Många it-chefer styr sina organisationer mot molnbaserade tjänster, men det är inte alltid en enkel process. Även om ledande teknikföretag har utarbetat strategier för övergång till publika moln är det många som måste använda privata moln som en övergångslösning.

Till och med organisationer som har en välplanerad och välfinansierad molnstrategi kan ändå tvingas ha kvar vissa verksamhetskritiska applikationer och hårdvaror, som på grund av tekniska eller kostnadsmässiga skäl inte kan flyttas över på ett enkelt sätt.

Den här kombinationen av publika och privata moln, tillsammans med befintlig och lokal teknik, tillåter utveckling av företagsstrukturer för att leverera en digital och enhetlig rationalisering av it-infrastrukturen.

Utmaningen med befintliga it-system
Den här pragmatiska inställningen för dock med sig både vissa specifika kostnader och utmaningar. Och eftersom många stora programvaruutvecklare fokuserar sin innovation på molnet snarare än på lokala lösningar, blir den slutliga övergången svårare ju längre ni upprätthåller status quo.

Åldrande hårdvara utgör också en växande utmaning med risk för oplanerade driftstopp och dyrt underhåll. Det är också ofta förknippat med en åldrande arbetsstyrka. Många it-chefer och deras hr-team brottas med problemet att personal med kunskap om befintliga system går i pension eller sägs upp snabbare än den teknik de hanterar kan fasas ut.
Det får oundvikligen konsekvenser för lönsamhet och kundservice, och kan potentiellt innebära problem vad gäller säkerhet och efterlevnad.

Ladda ner Stromasys vitbok ”Tackling the Challenges of Legacy Hardware Failure”

Tillsynsmyndigheter som övervakar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) skulle till exempel säkert fokusera på hanteringen av säkerheten kring befintliga system om de informerades om ett brott.
– IT-chefens uppgift är att både driva innovation, förbättra den operativa effektiviteten och hantera risker för att skydda organisationens säkerhet, säger John Prot, vd på Stromasys som är ett företag som fokuserar på emulering av befintlig hårdvara.
– Med hjälp av virtualisering, som är den viktigaste tekniska grundstenen i molnet, kan vi erbjuda kostnadseffektiva, lättskötta och säkra alternativ för att hantera problem med befintlig hårdvara.

Så kan Stromasys kan hjälpa dig
Stromasys erbjuder it-chefer en lösning för att säkra system baserade på VAX, SPARC, Alpha, HP3000 och PDP. Med hjälp av hårdvaruemulering kan företag utan förändringar köra sina applikationer på en standardiserad x86-plattform som kör Linux eller Windows.
Även om deras verksamhet omfattar emulering av befintlig hårdvara finns Stromasys lösningar tillgängliga lokalt och via Amazon Web Services (AWS), Rackspace, Microsoft Azure och Oracle Cloud, och kan hanteras tillsammans med företagets andra molnbaserade och lokalt installerade applikationer.

Emulering har visat sig vara en kostnadseffektiv lösning när ersättningskomponenter för hårdvara blir svårare att hitta och den egna kunskapen försvinner när experterna på den befintliga hårdvaran går i pension, vilket stora företag som till exempel Rolls-Royce, NASA, Nestlé, kemijätten Dow, Renesas Electronics Corporation och ståltillverkaren ArcelorMittal men även för mycket mindre företag upptäckt.

Läs några av Stromasys kundcase

Organisationer har inte som mål att köra sina verksamhetskritiska applikationer på befintlig hårdvara. De hamnar i den situationen ändå på grund av reella affärsmässiga skäl – systemen är kritiska för organisationens dagliga verksamhet, snäva budgetar har resulterat i att utveckling prioriteras före underhåll – eller så kan det handla om efterlevnad och säkerhet. Hårdvaruemulering är en lösning på dessa problem.

Lionel Daniel, Design Authority på Thales Alenia Space summerar de utmaningar som många företag står inför samt fördelarna med Stromasys metod för hårdvaruvirtualisering.
– Jag var orolig för att behöva underhålla vår gamla programvara i ytterligare 20 år, säger Daniel. Övergången från hårdvara till programvara var ganska smidig, både vad gäller användarupplevelse och matematiska beräkningar. Charon-SSP är helt klart en utmärkt ersättning för våra SPARC-arbetsstationer.

Prata med en expert från Stromasys eller boka en gratis demo