Nyckeln till succé som företag i det moderna samhället är att vara innovativ. Men det kräver en skopa mod. För de största hindren för att skapa en innovativ organisation, ligger egentligen i rädslan för att prova något nytt.

Enligt Daniel Ehnhage, Chief Information Management på Atea, vågar innovativa företag testa olika tekniska lösningar och förändra sitt arbetssätt och till viss del även sina affärsmodeller. Det handlar också om medarbetarna. De vill jobba i organisationer som tänker nytt och driver innovation.

Så har bolag som lyckats jobbat

Daniel Ehnhage, Chief Information Management Atea.

Definitionen av innovation skiftar, beroende på kontext och tid. I modern mening har det använts för att beskriva nya idéer och tankar, att hitta lösningar som fyller nya, ibland ännu oartikulerade behov.

Men i en äldre historisk kontext har det till och med varit en synonym för revolt.
– Bolag som över tid har lyckats, har jobbat innovativt. Men det ligger en värdering i ordet innovation som något som måste vara revolutionerande, när det oftare handlar om att vidareutveckla. Det finns en bild av att innovation är något väldigt mer dramatiskt än så, säger Daniel Ehnhage.

Fönstret öppet för innovation

I en tid när klimatkrisen har gjort många företag väldigt måna om att minska sitt koldioxidavtryck, är fönstret vidöppet för att jobba innovativt. Finns chansen till att bidra till nya lösningar på vår tids största utmaning, borde steget till att jobba innovativt vara ganska kort.

En chans att inspireras av andra som står eller har stått inför liknande utmaningar ges på Atea IT-arena – en turnerande mötesplats för verksamhet och it som besöker 16 orter i landet under hösten.

Ta del av turnéplanen och anmäl dig till Atea IT-arena här

Men trots att ett företag kanske har goda förutsättningar för innovativt arbete, finns det ofta inbyggda blockeringar som hindrar innovationskraften att komma ut, menar Daniel Ehnhage. Ofta handlar det om en inneboende tendens att vara lite för försiktig.

– Ett misstag många gör är att teoretiskt utvärdera vilka lösningar man ska ha under en lång period, vilket oftast kostar mycket utan att få ut något av det. I stället går det i dag att köra småskaliga pilotprojekt för att testa lösningarna på plats. Var inte så rädd för det, säger Daniel Ehnhage och fortsätter:

– För tio år sedan var det dyrt och svårimplementerat att testa nya teknologier, men nu är det betydligt billigare och enklare eftersom de är mer utvecklade och användarvänliga.

Bästa tipsen

Daniel Ehnhage pekar på Netflix som ett bra exempel på ett företag som vågade vara innovativa i rätt ögonblick. Efter att ha sett minskande intäkter på sin dvd-uthyrning valde de att dra ner på den och i stället satsa på streaming.
– Då visste de inte hur streaming skulle tas emot under början av 2000-talet. Men att de tog steget ledde till att de fick mer data, inte bara om vad folk tittade på, men också till exempel hur och vad som hände efter att de tittat klart. De förändrade sin affärsmodell från att primärt jobba med uthyrning till att även utveckla eget innehåll.

Bolag som över tid har lyckats, har jobbat innovativt.

Daniel Ehnhage, Chief Information Management, Atea.

Så hur ta de första stegen mot innovationskraft och kreativitet? Daniel Ehnhage har några tips.
– Oavsett stora eller små bolag gäller det att skapa attraktiva produkter, tjänster eller arbetssätt. Internt kan man behöva hitta tid för att göra det möjligt och det kan göras genom till exempel enkla AI-lösningar som chatbots som är en del av kundtjänst, alltså en robot som svarar på enkla frågor för att frigöra tid för medarbetarna.
– Eller arbeta med RPA-automatisering där en digital medarbetare utför administrativa uppgifter. Det är två baby steps till att komma igång med att arbeta innovativt.

Lär dig mer om hur du arbetar mer innovativt, inspireras av verkliga kundcase och digitala trender samt nätverka med och inspireras av andra aktörer inom såväl offentlig som privat sektor på Atea IT-arena.

Atea IT-arena

Atea IT-arena är mötesplatsen för verksamhet och it. Under en halvdag får du koll på det senaste inom it och digitalisering. I år på temat informationsteknologi. Höstens eventturné har 16 stopp. Startskottet går den 12 september i Luleå och finalen är den 12 november i Göteborg.