Det bästa skyddet mot cyberattacker är det som hela tiden utvecklas. Därför skapade NTT Security ett innovationsprogram där man ständigt ser till att bara använda den bästa tekniken.

Det som fungerade igår räcker sannolikt inte till idag. Eller imorgon. När det gäller it-säkerhet måste varje företag hela tiden anpassa sitt skydd, sina verktyg och sina metoder. Det var med den insikten som NTT Security startade ett innovationsprogram där målet är att samla de vassaste teknikerna och tjänsterna som ger kunderna det bästa skyddet.

Det förklarar Henrik Davidsson som är försäljningschef på NTT Security i Norden.

Många saknar resurser
Innovation i det här fallet rör sig alltså inte om nyutveckling av teknologi, utan snarare om att hitta de lösningar som bäst möter kundernas behov och kombinera dessa på rätt sätt.
– En av de stora utmaningarna för företag är att de inte har tillräckliga resurser för att skapa rätt skydd mot cyberattacker. Därför vänder sig allt fler till bolag som erbjuder detta som en tjänst, och som också har de kunskaper som krävs för att kunna utnyttja de verktyg som används, förklarar Henrik.

För det är en sak att ha tillgång till innovativ teknik, en annan att veta hur man ska utnyttja den. Ett annat tungt vägande skäl till att företag väljer molnmodellen för säkerhet har med kostnader att göra. Henrik pekar på en undersökning som visar att rekrytering av en enskild anställd med rätt kompetens kostar så mycket som mellan 700 000 och 1 000 000 kronor, en kostnad som man slipper med tjänstemodellen.

Den ger också en flexibilitet i fråga om kapacitet som företag ser skulle vara kostsam – om ens möjlig – att upprätthålla på egen hand.

De fyra leverantörer som deltar i innovationsprogrammet svarar lite förenklat för var sin del av de fyra grundpelarna i ett gediget säkerhetsarbete: Förebygg, Upptäck, Reagera och Förutsäg. De fyra leverantörerna är Cylance, Fireeye, Illusive Networks och Vectra Networks.
– Vart och ett av de här bolagen levererar alltså teknik som i sig kan betecknas som innovativ, hävdar Henrik Davidsson.

Fyra företag i innovationsprogrammet

  • Illusive Networks skapar ett slags illusioner som fungerar som lockbeten inne i nätverket. Det gör dels att en angripare får svårt att skapa sig en bild av hur nätverket egentligen ser ut, dels att det blir enklare att jaga förövare.
  • Vectra Networks arbetar med att upptäcka avvikelser från normala mönster hos användare eller enheter. Exempelvis kan verktyget reagera om någon loggar in i nätverket från en dator som har ett utländskt tangentbord.
  • Fireeye ger en djup förståelse för olika hot och attacker som bolaget kan utsättas för – hur de ser ut, vem som attackerar och varför. Teknologin kan även säga något om vilka motiv som kan ligga bakom. Sammantaget ger det ett oöverträffat underlag för att fortlöpande fatta beslut om hur resurser ska utnyttjas för att skapa bästa möjliga skydd.
  • Cylance utnyttjar artificiell intelligens för att på ett tidigt stadium upptäcka möjliga hot på servrar och användares enheter.

Enligt Henrik Davidsson är leverantörerna viktiga, men det avgörande ur kundens perspektiv är hur vi sätter ihop dem till en tjänst. Det kan röra sig om att vi tar hand om hela deras skydd, till att vi gör vissa delar i samarbete med kunden.

Antalet leverantörer kommer att öka med tiden, allt eftersom man lär sig mer om hotbilder, kundernas behov och tillgängliga lösningar. Målet med NTT Securitys innovationsprogram är att aldrig tappa greppet, aldrig halka efter. Det är också skälet till att man valt att driva det som just ett innovationsprogram.
– Innovation innebär ju att man driver något framåt. Och i synnerhet när det gäller cybersäkerhet är det just vad man måste göra för att kunna upprätthålla ett bra skydd – hela tiden.

 

Lär dig mer om varför innovation bör vara kärnan i cybersäkerhet