Om ett företag tappar internetuppkopplingen i flera timmar eller ännu längre kostar det både mycket pengar och ett skadat varumärke. Men det finns enkla och billiga redundanslösningar som gör att problemet aldrig behöver uppstå.

I stort sett alla företag är beroende av en fungerande internetuppkoppling, vissa företag är helt beroende av internet. Om internet försvinner, till exempel för att en kabel har grävts av, kan det vara tekniskt komplicerat att renovera fiberförbindelsen. Det kan ta från timmar upp till flera dagar beroende på vad det är som har hänt.

Mattias Gyllenvarg, nätverkskonsult inhyrd hos Bredband2, varnar för riskerna med att inte ha en redundanslösning om något skulle hända med internetförbindelsen.

– Alla företag borde tänka efter vad som skulle hända om deras internetuppkoppling försvinner. I många fall skulle ett avbrott bli ett hot mot hela verksamheten, säger Mattias Gyllenvarg, Senior Network Architecht, inhyrd konsult hos Bredband2.

Han menar att det är klokt att vara proaktiv istället för reaktiv när det gäller internetförbindelsen. Ett avbrott påverkar direkt företagets omsättning, hur mycket beror på hur beroende verksamheten är av internet.

I många fall skulle ett avbrott bli ett hot mot hela verksamheten.

Mattias Gyllenvarg, Senior Network Architect, inhyrd konsult hos Bredband2

– Ett avbrott skulle också innebära att kunder tappar förtroende för företaget. Om företaget har en hemsida som blir otillgänglig slutar många kunder och besökare att lita på den. Det innebär att företagets varumärke skadas.

Avlivar kostnadsmyt

I dag är det enkelt att säkerställa att internetuppkopplingen alltid fungerar. Företag kan skydda sig mot internetavbrott med en redundanslösning. Redundans är en extra förbindelse som tar över när den primära förbindelsen inte fungerar.

– Fortfarande är det många företag som saknar en redundanslösning. Det gäller särskilt mindre företag. Anledningen är ofta att man tror att en lösning kostar för mycket.

Om företaget omsätter 300 miljoner kronor och tjänar sina pengar på att arbeta över internet blir förlusten för en dags avbrott cirka 800 000 kronor.

Mattias Gyllenvarg, Senior Network Architect, inhyrd konsult hos Bredband2

Under de senaste fem åren har kostnaderna för mobilabonnemang krympt så mycket att det har blivit billigt att införa en trådlös redundanslösning som baseras på 3G/4G-mobilnätet. Den mobila redundansen är flexibel och påverkas inte om några fiberkablar grävs av.

– Bredband2 har en lösning med en 3G/4G-anslutning i samma enhet som tar emot fibern. Om fiberanslutningen försvinner går anslutningen automatiskt över till 3G/4G. Övergången mellan dem kan i stort sett ske sömlöst. Anslutningen stannar där tills fibern är återställd, berättar Mattias Gyllenvarg.

Räkna ut vad det skulle kosta för ert företag att skaffa en redundanslösning från Bredband2

Försäkring med flera nivåer

Det finns också enkla sätt för företag att räkna ut hur mycket de skulle förlora på en dags avbrott i deras internetuppkoppling, och jämföra det med kostnaden för en redundanslösning.

– Om företaget tjänar sina pengar på att arbeta över internet blir förlusten dess årsomsättning dividerad med 365. Omsätter företaget 300 miljoner kronor blir förlusten alltså cirka 800 000 kronor.

Den sekundära förbindelsen som baseras på mobilnätet har lägre kapacitet än den primära fiberförbindelsen. Om ett företag vill att den sekundära förbindelsen ska ha samma kapacitet som den primära kan man välja att skaffa en till fiberanslutning i stället för en trådlös redundanslösning. Den ger samma hastighet som den primära förbindelsen, och verksamheten påverkas därför inte alls om ett avbrott skulle inträffa. Det beror på att den sekundära fiberförbindelsen tar en annan väg än den primära så att ett avbrott inte skadar båda förbindelserna.

– Denna lösning är lite mer kostsam än redundans genom 3G/4G-nätet. Exakt hur mycket beror på omständigheterna, avslutar Mattias Gyllenvarg.