Allt fler företag inser fördelarna med att lägga sin it-miljö i ett privat moln för att kunna skräddarsy lösningen utifrån företagets faktiska behov.

– Många företag vill ha molnfunktionalitet utan att behöva anlita en stor leverantör av publika molntjänster. Med ett privat moln får de samma funktionalitet, men de får också möjligheten att anpassa tjänsten efter sina behov, och full kontroll över resurser och data, prestanda, och kapacitet, säger Niklas Andersson, Sales Consultant på Elits.

Stora skillnader på lösningarna
I ett publikt moln delar företaget miljön med andra kunder. Alla som använder tjänsten har tillgång till samma struktur och gränssnitt. Möjligheten till kundanpassning eller påverkan av tjänstens funktionalitet är oftast obefintlig.
I ett privat moln delar man inte miljön med andra kunder. Det ger möjligheter till full anpassning av tjänstens utformning och prestanda, som kan levereras från leverantörens eller kundens datacenter.

– Företag som använder sig av en publik molntjänst betalar ofta per timme för resurserna de använder. I ett privat moln har företaget i stället en fast månadskostnad för användandet och kan då använda resurserna obegränsat, säger Niklas Andersson

Både ekonomi och säkerhet
Privata moln är av ekonomiska skäl särskilt fördelaktiga för företag som behöver större volymer datakapacitet och lagring. Andra viktiga aspekter är givetvis datasäkerhet och integritet, där interna krav, kundkrav eller lagkrav kan reglera var och hur data får lagras.

Men för vissa företag passar ett publikt moln bättre.
– Det gäller bland annat de vars behov av resurser kan variera mycket från dag till dag. I ett publikt moln finns det knappast några gränser för hur mycket miljön kan skalas upp, eller ned, med kort varsel. I ett privat moln är man begränsad av de tillgängliga resurserna, men de kan givetvis utökas vid behov.

Oavsett lösning – hitta rätt leverantör
Oavsett om företag väljer att lägga sin it-miljö i ett privat eller ett publikt moln finns det ofta många skäl att anlita en mindre och mer flexibel leverantör.

– Hos en sådan kan företaget få hjälp med att välja bästa lösning för det syfte man vill uppnå. Leverantören kan också erbjuda konsulthjälp och rådgivning kring migrering, hur man nyttjar tjänsten och dess funktionalitet på bästa sätt, och hur man anpassar system och arbetssätt optimalt för att få ut så mycket som möjligt av molntjänsten oavsett om den är privat eller publik, säger Niklas Andersson.

Läs mer om privata molntjänster