Förändring och modernisering är centralt för många företag idag. Men att förändras utan att trivseln på arbetsplatsen påverkas är inte lätt. Det gäller att förstå att även de små detaljerna spelar roll.

Digitaliseringen är förstås ett viktigt skäl till företag måste förändras, och det snabbt. För en del organisationer handlar det om ett klassiskt ”utveckla dig, eller utplånas”-scenario, för andra snarare om att stärka sin konkurrenskraft. Men oavsett motivation är förändring och förädling ledord i dagens affärsklimat. 

Att modernisera och utveckla en organisation är inte lätt, och att driva förändringar och samtidigt bevara arbetsplatskulturen är inget som sker av sig själv. Det kräver en medveten och heltäckande strategi, driven av insikten att allt spelar roll – från de uppenbara, stora sakerna ner till de små detaljerna som kan verka obetydliga.

Som företag behöver du inte bara vara bäst på att locka till dig de bästa talangerna, utan du måste vara minst lika bra på att behålla dem.

Anna Lämber, nordisk marknadschef, ServiceNow

Bra arbetsplatskultur viktigt

Att skapa tid och utrymme under en arbetsdag för att kunna lägga mer fokus på de saker där en människa faktiskt gör skillnad, och lämna över tråkiga och rutinmässiga uppdrag till datorn kan räcka långt på vägen.

– Konkurrensen på arbetsmarknaden är stenhård. Som företag behöver du inte bara vara bäst på att locka till dig de bästa talangerna, utan du måste vara minst lika bra på att behålla dem, säger Anna Lämber, som är nordisk marknadschef på ServiceNow, och sitter i företagets globala grupp för företagskulturfrågor.

– Vi människor vill utvecklas, men vi vill också ha roligt på jobbet och känna en samhörighet med våra kollegor. Om vi bygger en miljö där alla jobbar mot samma mål och får möjlighet att utvecklas för att uppnå det har vi kommit långt. 

Anna Lämber fortsätter:

– Det finns många arbetsplatser som har en alltför snäv syn gällande privata samtal på arbetstid. Men att lära känna dem man delar kontor med, att förstå sina kollegor, att hitta gemensamma intressen och att skratta åt samma skämt är en del av jobbet. En väldigt viktig del.

Konkreta tips och best practises – så skapar ni en trivsam, utvecklande, produktiv och stressfri arbetsplats

Trivsel minskar stress

På en modern arbetsplats har gränsen mellan arbetsliv och fritid alltmer luckrats upp genom digitala arbetssätt och nya möjligheter till distansarbete. Att logga ut och sätta gränser är viktigt för det egna välbefinnandets skull, men möjligheten att bygga en social samvaro när man är på jobbet kan vara en minst lika viktig komponent i att minska stress och öka välbefinnande.

– Teamkänsla är inget som man kan skapa över en natt, eller något som uppstår som en blixt från klar himmel. Det måste vara en del av en konsekvent strategi som genomsyrar även de små, vardagliga interaktionerna. En del av en strategi att skapa samhörighet och en miljö där steget från kollega till kompis blir så kort som möjligt, säger Anna Lämber.

ServiceNow arbetar med att göra de processer som styr vår arbetsdag mer lättbegripliga och lätthanterliga – och i möjligaste mån automatiserade. Varje gång du slipper mejla någon om en rutinfråga eller lägga tid på att hitta data i ett system för att mata in i ett annat system är en ren vinst. Du slipper en tråkig, repetitiv uppgift och kan ägna dig åt något mer utmanande och värdefullt.

Vad är nästa steg för att få arbetslivet att fungera bättre för människor? Hur bygger man en organisation och skapar effektiva processer som inte bara tillåter modernisering och förändring utan samtidigt främjar trivsel och personlig utveckling? Dessa frågor diskuteras på Future of Work, ett event som arrangeras av ServiceNow i Solna 28 november.