För att stå sig konkurrenskraftig och rida på vågen av teknisk utveckling, gäller det att hålla sina it-system uppgraderade. Dessutom är moderna it-lösningar en förutsättning för en verksamhet att rulla på, även i kristider.  Här är fem faktorer som utmärker framgångsrika, växande företag – och som skiljer vinnarna och eftersläntrarna åt.

När kampen om tillväxt och om att vinna marknadsandelar ökar är det viktigt att se över sina befintliga it-system för att säkerställa att de är rustade för framtiden.

För att definiera avgörande framgångsfaktorer har konsultbolaget Accenture genomfört sin mest omfattande undersökning inom företagssystem någonsin under namnet Future Systems. Totalt har de vänt sig till 8 400 företag, varav 120 nordiska, för att se närmre på vad bolagen gör för att optimera sina it-investeringar.

– Vissa företag har mycket större tillväxt än andra och frågan är ju varför det är så. I Future Systems har vi identifierat fem saker som särskiljer ledarna från de andra, säger Joel Hofgren, ansvarig för it-arkitektur och mjukvaruutveckling på Accenture.

  1. Inför teknologi som gör organisationen snabbare och mer flexibel

De ledande företagen rör sig mot att minska sin hårda koppling till sin infrastruktur och i stället ha mer frikopplad data och applikationer som gör att man har större flexibilitet. Det i sin tur ger en mer snabbrörlig organisationskultur, förklarar Joel Hofgren.

– De som är ledare har gått längre i att föra ihop utveckling och förvaltning, de har en ökad grad av automatisering inom it, men jobbar även kontinuerligt med leverans av it på affärssidan. På så sätt minskar man den tid det tar från utveckling till produktion. Om man ser till eftersläntrarna lever de i stället i en värld med längre releaser.

2. Hantera molntjänster som en basverksamhet

Det är viktigt att inte bara se molnet som ett sätt att flytta it-system till ett nytt datacenter eller en ny infrastruktur, utan det handlar om att framtidssäkra it-system via den nya teknologi som molnet faktiskt innebär.

– Som företag gäller det att se vilka möjligheter som finns i att använda molntjänster – vad kan vi göra på ett nytt och bättre sätt? Molntjänsterna kan också användas till att flytta ut datan och på så sätt göra mer eventdrivna arkitekturer för att skapa mer flexibilitet, säger Joel Hofgren.

3. Behandlar data både som en tillgång och ett ansvar

De ledande företagen säkerställer hög kvalitet på data. Det här är annars en stor osäkerhetsfaktor, hur tillförlitlig ens data egentligen är. Därför är kvalitetssäkring extra viktigt om man ska fatta beslut baserat på data.

Hur kan man säkerställa att man kan lita på sin data?
– Ledande företag skapar säkerhetsåtgärder som förutsäger hot och bygger etiskt ansvarstagande ramverk för att hantera data och AI. Detta etablerar en god cirkel av dataproduktion och konsumtion därför att kvaliteten hela tiden förbättras.

4. Hantera it-investeringar smart tvärs över hela organisationen

Ofta när man köper in teknologi och system gör man det på ett gammalt sätt, vilket innebär att man glömmer att tänka på företaget som helhet utan endast ser till vad som behövs inom en enhet, avdelning eller division. Det som skiljer eftersläntrarna och ledarna åt är att de sistnämna istället hanterar it-investeringar genom att se på organisationen som helhet, påpekar Joel Hofgren.

– Många aktörer har it som kärnverksamhet, ändå skiljer dessa företag it och affärssidan åt. När kärnverksamheten inte är it är det ännu färre som ser på it-investeringar tvärs över hela organisationen. För att bli en ledare gäller det att koppla ihop it med affären och samtidigt se vilket värde it ger, istället för att bara se det som en kostnadspost.

5. Hitta kreativa sätt att vårda talanger

För att ett företag ska kunna ha de senaste tekniska lösningarna, en modern it-arkitektur och kunna göra snabba omställningar, gäller det att bemanna med rätt kompetens.

– Det är viktigt att se hur organisationen kan utveckla sina talanger eftersom de måste hänga med. De företag som har medarbetare som är fast i gårdagens teknologier utgör faktiskt det största hindret för utveckling, säger Joel Hofgren och tillägger att just kompetensfrågan behöver prioriteras.

– Coronakrisen har gjort att många företag befinner sig i ett utmanande läge. Därför är det verkligen läge att titta på hur man kan hantera framtida tillväxt och säkerställa rätt kompetens redan nu.

Krisen har även gjort att en organisations digitala mognad fått ytterligare en dimension, påpekar Joel Hofgren. Många företag har redan en rad användbara digitala verktyg, men det är långt ifrån alla som använder dem i sitt dagliga arbete. – Skillnaden är att den nuvarande situationen verkligen kommer att testa företags och organisationers förmåga att arbeta på nya sätt. Därför behöver man som företag stötta sina anställda i användningen av verktygen och ge dem full kunskap om systemen och vilka möjligheter de ger.

Rusta ditt företag för arbete på distans:

  • Gör en inventering av de verktyg som ni redan använder, och vilka ni kan tänkas behöva. Vissa organisationer kan behöva göra skillnad på interna och externa mötesplattformar, medan andra kan tjäna på att integrera alla tjänster i ett verktyg.
  • Utnyttja alla funktioner som finns i nuvarande verktyg. Många verktyg för videokonferenser erbjuder även fildelning, gruppchattar, schemaläggning, livesändningar, molnlagring etc.
  • Erbjud anställda stöd och utbildningar i de verktyg som används.
  • Uppmuntra medarbetare att försöka ha samma nivå av kontakt och interaktion som tidigare, det är otroligt viktigt att den sociala biten inte faller bort. Ett sätt är att ha chatt- och samtalsgrupper i exempelvis Teams.
  • Testa nya funktioner. Både Microsoft Teams och Skype for Business tillåter upp till 250 personer att delta i samma möte. Även om du inte behöver ha ett stort möte just nu kan det vara viktigt att veta att det faktiskt går att dela information i realtid till en stor mängd människor samtidigt.
  • Genom att testa nya sätt att interagera digitalt kan organisationen upptäcka vad som fungerar bäst, och samtidigt få ett försprång när det gäller att implementera nya standarder för distansarbete framöver.

Joel Hofgren om trender inom it-system:

  • Inom it-arkitekturen är det sömlösa system (seamless systems) med mindre byggblock som gäller. Sömlösa system fungerar både inom det egna företaget och i samverkan med andra. 
  • Anpassningsbara system (adaptable systems). Genom dem kan en organisation snabbt göra affärskritiska ändringar.

System som har människan i centrum (radically human systems).
”Det här handlar om hur vi kan skapa upplevelser som är fokuserade på människan. Förut har människan behövt anpassa sig till maskinen, men nu kan maskinen börja anpassa sig till människan. Kan man få till det, ja då har man kommit långt.”