Det trådlösa nätet ska bara fungera. Med allt mer komplexa nät som ska bära allt mer trafik, ställs högre krav på såväl tillgänglighet som säkerhet i näten. Krav som gör att wifi som tjänst snabbt vinner mark.

Allt mer av all världens datatrafik går över trådlösa nätverk. Och eftersom antalet molntjänster växer innebär det också att allt mer av det vi som användare gör med våra datorer och mobiler också går via molnet.

I takt med den utvecklingen ökar kraven på företagets wifi-nätverk. Det handlar framför allt om kapacitet och säkerhet, samt om möjligheter att administrera och hantera nätverken rent tekniskt. Det konstaterar Tobias Bengtsson, teknisk produktchef på operatören Bredband2.

Tobias Bengtsson, teknisk produktchef på Bredband2.

– Den ökande komplexiteten drivs också på av ett snabbt växande antal IoT-enheter, som övervakningskameror och sensorer av olika slag. Sammantaget blir wifi-nät inte bara större, utan behöver också kunna hantera mer komplex trafik och samtidigt skydda mot intrång.

Läs mer om hur ni slipper problem med strulande wifi

Säkerhet i alla delar
Skillnaderna mot trådlösa nät för hemmabruk är monumentala, hävdar han. Det tror han är ett skäl till att många underskattar kraven de behöver ställa på ett wifi-nätverk till företaget.

– Säkerhet är ett område som förbises ibland. Inte så mycket området i sig, men väl hur det måste avspeglas i de tekniska aspekterna av ett trådlöst nät.

Delvis av det skälet behöver ett enterprisenät också ge möjlighet till central hantering och inkludera säkerhetsfunktioner som skyddar aktivt mot avlyssning och intrång. Det kräver också att själva accesspunkterna är anpassade för detta.

– Tack vare en separat radiodel kan accesspunkter i företagsnät ”lyssna” sig till vad som sker i omgivningen, och exempelvis upptäcka om det finns utrustning i närheten som försöker ta sig in nätverket, förklarar Tobias Bengtsson.

Managering och intelligens
Ett wifi anpassat för företagsbruk innehåller även mer intelligens än ett hemmanät, bland annat för att kunna styra och optimera trafikflöden för maximala prestanda och hög tillgänglighet.

Det blir snabbt väldigt tekniskt när Tobias Bengtsson förklarar. Det är också ett av skälen till att allt fler företag väljer wifi som tjänst, där en leverantör som Bredband2 tar hand om alla tekniska delar och lovar att erbjuda täckning och kapacitet enligt avtal.

– Med en sådan tjänst slipper företaget ägna resurser åt att planera, projektera och upphandla utrustning. Och de slipper också ta ansvar för de löpande uppdateringar och säkerhetspatchar som behöver ske, eftersom leverantören sköter det, förklarar han.

Läs mer om hur ni slipper problem med strulande wifi