Med dagens aktivitetsbaserade kontorsmiljöer och mobila fokus ställs helt nya krav på kontorsnätverket. Och det är i förberedelserna man säkrar kvalitén.

Det moderna kontoret är trådlöst. Det kan vi fastslå. För bara fem år sedan satt de flesta med terminaler eller datorer kopplade till nätverksuttag. Nu mer rör vi oss i kontorslandskapet på ett helt annat sätt, mycket till följd av att tekniken helt enkelt medger det.

– Tillgänglighet är ett ord som sammanfattar företagsnätverk. Det är en avgörande del av infrastrukturen och direkt kritiskt för verksamheten. Idag dominerar surfplattor, telefoner och bärbara datorer. Och inom tillverkningsindustri och lager förekommer även handdatorer som ställer krav på mobilitet, konstaterar Roger Jarleswärd, Sales Manager Business Sales på D-Link.
Att planera det trådlösa kontorsnätet rätt från början har med andra ord en avgörande betydelse för verksamheten och kan vara en utmaning.

– Det handlar om radiofrekvenser som ska röra sig genom luften. Och olika material har olika egenskaper. Fönster och plåt-ytor tenderar till exempel att reflektera signalen och metall har en direkt isolerande effekt. Därför måste man göra en grundlig genomgång av lokalerna och en radioanalys innan man bygger sitt nätverk. Sedan måste det förstås efterjusteras i verkligheten, säger Roger Jarleswärd.

D-Link använder en speciell mjukvara (Central WifiManager) för ändamålet, där man ritar upp kontorsmiljön och räknar ut hur nätverket ska se ut för att fungera optimalt.

Rätt antal accesspunkter
Det är lätt att anta att fler accesspunkter per automatik ger bättre kapacitet. Men det är en sanning med modifikation. För många accesspunkter ger upphov till kollisioner i frekvensutrymmet, vilket faktiskt kan leda till motsatt upplevelse. Att kunna justera antennstyrkan på accesspunkterna, så att de täcker mindre yta, men ger högre signalkvalitet kan vara nödvändigt. D-Links system gör det med automatik.

– Vid installationstillfället gör man en kontroll och justerar styrkan. Men systemet kan också anpassa sig efter rådande förhållanden. Skulle en accesspunkt sluta att fungera kan kontrollsystemet justera upp täckningen på de övriga, berättar Roger Jarleswärd.

För användaren märks inte det här alls. Vederbörande ansluter bara till nätverket, som sedan sköter resten i bakgrunden.
– Man ska dimensionera för ett ”worst case scenario”, så att man inte riskerar att få obehagliga överraskningar vid hög belastning, säger Roger Jarleswärd.

Bygg för framtiden
Att dimensionera för ett ständigt ökande behov av antal uppkopplade enheter är förstås också smart, liksom att man redan från start implementerar hårdvara med stöd för morgondagens teknik.  Ett exempel på den saken är AccessPunkten DAP-2610 med MU-MIMO-funktion, som gör det möjligt för fler än en användare åt gången att kommunicera parallellt med accesspunkten. Standarden ger en högre upplevd kapacitet och kommer starkt, vilket man bör vara förberedd på.

– Det behöver alltså inte vara själva internetanslutningen det är fel på om man upplever att det går trögt. Det kan helt enkelt vara att antalet enheter som försöker kommunicera samtidigt är för stort, förklarar Roger Jarleswärd.

Läs mer: Få snabbare wifi på ditt kontor