Cyberkrigföring och till synes slumpmässiga attacker har blivit vardag. Ihop med den snabba digitaliseringen i samhället påverkas vi alla av det som sker både här i Sverige och internationellt. Men genom att samarbeta kan man finna lösningar.

Digitaliseringen sker på alla nivåer inom samhället just nu. Det medför mängder av fördelar för företag, myndigheter och privatpersoner, men också en rad utmaningar. Den största utmaningen är säkerheten. Speciellt när hotbilden ökar både nationellt och internationellt. Det spelar ingen roll om attacker riktas mot företag och organisationer utanför Sveriges gränser – globaliseringen gör att Sveriges näringsliv följer med. Nyligen utfördes exempelvis cyberkrigföring mot Ukraina. Attackerna skapade kollaterala skador i cyberrymden som exempelvis kom att påverka Göteborgs hamn och andra aktörer inom Sverige.

Viktigt med gemensamma lösningar
Dessa nya utmaningar som företag, myndigheter och organisationer nu ställs inför sätter Atea fokus på med sitt event Strategi Säkerhet.
– Vi kommer att ha talare på plats som aktualiserar hotbilden men även blickar in i framtiden. Deltagarna kommer att få vara med om både problemformulering och lösningsorienterade diskussioner, säger Albin Zuccato, affärsområdeschef hos Atea.
Att man diskuterar och analyserar det som nu sker, och försöker finna lösningar gemensamt är av största vikt. Sverige har tagit en tydligare plats på den internationella scenen och därmed blivit mer uppmärksammade. Även de inre hoten har förändrats.
– Då märker man alla de försummelser som har gjorts de senaste 10-15 åren avseende säkerhetsskydd och strukturerat säkerhetsarbete i både det offentliga och privata Sverige, säger Albin Zuccato.

Läs mer om årets viktigaste mötesplats inom cybersäkerhet

Både tekniska och juridiska utmaningar
Det handlar inte bara om tekniska utmaningar. Det kommer även nya lagar, utmaningar kring affärsnytta och krav på långsiktig efterlevnad.
– Du vill ju uppnå affärsnytta så att du inte försummar nyttan av digitaliseringen. Bristande säkerhet drar ner effektivitet och användningsgrad. Användarna ska vilja använda dina digitala tjänster. Då krävs det säkerhet för annars vågar man inte lita på tjänsterna. Sedan handlar det också om efterlevnad och långsiktighet. Den säkerhetsapparat man bygger upp måste även underhållas och leva vidare efter första implementationsprojektet, säger Albin.

Alla är en del
Strategi Säkerhet går av stapeln 19 april i Stockholm. Där kommer beslutsfattare från både det offentliga och privata att mötas för att diskutera hotbilden, utmaningar, regelverk, lösningar och framtid. Självklart bör du vara med.
– Det är inte längre så att man kan betrakta sig som isolerad från omvärlden. Det räcker inte att hålla ordning i sitt eget hus. Man utgör ett hot för andra och andra utgör ett hot för en själv. Då är det viktigt att man kommunicerar med varandra och att man jobbar systematiskt och i samspel med andra. Därför är det här eventet bra. Här möts alla och aktualiserar frågan, säger Albin Zuccato.

Anmäl dig till Strategi Säkerhet 2018 här

Några punkter som kommer att diskuteras

Regelverk: NIS-direktivet, dataskyddsförordningen (GDPR) och MSB:s nya regelverk. Hur påverkar det företag och myndigheter nu och i framtiden?

Hotbilden: Vilka hot står svenska företag och myndigheter inför både nationellt och internationellt. Hur tacklar vi dessa hot?

Digitaliseringen: Hur ska företag och myndigheter tänka kring affärsnytta och efterlevnad av de system som sjösätts nu.