Nya affärsmöjligheter men också ökade säkerhetsrisker följer i spåren av den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens och Internet of Things. Företag som vill lyckas måste tänka proaktivt och ha en tydlig säkerhetsstrategi.

Det är ett budskap som kommer framföras på Strategi säkerhet den 3 april i Stockholm. Årets tema på eventet är Security of Things.

– Internet of Things och artificiell intelligens är två viktiga områden som skapar enorma möjligheter till effektivisering och ökad produktivitet. Men som en direkt konsekvens av den snabba utvecklingen ökar också säkerhetshoten, säger Peter Falk, chef för affärsutveckling och innovation på Atea.

På Rikskonferensen Folk & Försvar i januari talade Säpo-chefen Klas Friberg om de omfattande digitala angreppen på Sverige från främmande makt. Han fastslog att digitaliseringen ger Sverige oerhörda fördelar, men kunde också konstatera att säkerheten inte har hängt med i utvecklingen.

Peter Falk, chef för affärsutveckling och innovation på Atea.

Peter Falk håller med.
– Hoten ökar konstant. Det gäller såväl för samhället i stort som för enskilda företag, organisationer och myndigheter. Det finns skydd, men det största hindret är troligen vår bitvis naiva inställning – ”det här kan väl inte hända mig eller min organisation”.

Teknikutvecklingen går snabbt
Antalet projekt inom IoT och AI ökar för närvarande mycket kraftigt.
– Det finns fantastiska applikationer som kan hjälpa oss utföra mycket viktiga uppgifter. Men tekniken kan naturligtvis även användas för kriminella syften och få ödesdigra konsekvenser för företag och myndigheter, och inte minst för vårt samhälle.

Vi står dock fortfarande bara i början av teknikutvecklingen. Därför är det viktigt att diskutera hur företag och organisationer, och även samhället i stort, ska kunna utvecklas på ett säkert, innovativt och hållbart sätt.

Peter Falk slår fast att företag som vill ligga i framkant av den digitala utvecklingen måste hantera säkerheten proaktivt med en genomtänkt strategi.
– Det handlar om åtgärder för att minimera risker för allvarliga händelser och att kunna värja sig trots cyberbrottlingars mycket kraftfulla verktyg.

Det finns tekniska lösningar och professionella aktörer som kan hjälpa företag att skapa ett tillräckligt bra skydd. Det kommer också nya avancerade lösningar i framtiden. Ett exempel är kvantkryptering med kvantnycklar som inte kan hackas.
– Med denna teknik finns det potential att skapa ett säkrare samhälle. Det är inte science fiction. Men det kommer ta några år innan det finns en kommersiell marknad för kvantteknologin.

Nya lagar ska öka säkerheten
Som en reaktion på det säkerhetshot som växer sig allt större, ser vi hur lagrummet avseende säkerhet förändras. Vi ser bland annat om den nya säkerhetsskyddslagen som träder i kraft 1 april som innebär tydligare och mer omfattande krav på organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Vi ser också det europeiska NIS-direktivet som började gälla den 1 augusti 2018 som innebär ökade krav på informationssäkerhet och incidentrapportering för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster.

Missa inte att få koll på det senaste inom säkerhetsområdet på Strategi säkerhet den 3 april där även flera kända säkerhetsexperter kommer inspirera besökarna. Däribland branschanalytikern Rik Ferguson, Vice President Security Research på Trend Micro, som talar om de utmaningar som uppstår genom ny teknik och cyberbrott. Och tech-futuristen Märtha Rehnberg som talar om hur företag kan klara av balansen mellan att vara kreativ och innovativ, och att kunna skydda sig.

– Slutsatsen är att det går att skydda sig om man anstränger sig. De företag som möter säkerhetsutmaningarna med de rätta åtgärderna kan bli framtidens digitala vinnare, säger Peter Falk.

Anmäl dig här till Strategi säkerhet 2019