Att förstå sin kund och vad den vill ha, men också ha rätt kompetens för att uppfylla förväntningarna. Det är de främsta utmaningarna som dagens företag står inför.
– Vi kunder har levt lite på bolagens villkor och vad de kan ge till oss, men det börjar ändras, säger Joel Hofgren, ansvarig för it-arkitektur och mjukvaruutveckling, på konsultföretaget Accenture.

En postdigital era. Så väljer Joel Hofgren att kalla den tid vi lever i. Allt är digitalt och alla förväntas vara digitala. Samtidigt ökar medvetenheten bland konsumenterna och allt oftare ifrågasätter vi teknik som hotar vår integritet.

Länge har vi fått personaliserad reklam som bygger på att företagen vet vad vi gör hela tiden eller var vi befinner oss. Men det finns flera tydliga signaler som visar att det här börjar nå sitt slut och att konsumenterna helt enkelt börjar få nog. Efterfrågan på såväl pop up-blockers som vpn som utlovar anonymitet växer starkt. Även EU:s införande av dataskyddsförordningen GDPR kan ses som en motreaktion.

– Kunder börjar ställa krav, den ovillkorliga kärleken börjar försvinna och vi blir allt oftare besvikna. Det vi ser är att det börjar bli en clash mellan våra förväntningar och det som företagen försöker göra för att möta dem, förklarar Joel Hofgren.

En affärsmodell där kunden står mer i centrum kommer med andra ord att bli grunden för att bygga ett framgångsrikt företag. Annars riskerar man just en så kallad tech clash. I rapporten Technology Vision 2020 ringar Accenture in fem tech-trender som är väl värda att hålla koll på för det bolag som vill stå sig konkurrenskraftigt, innovativt, ha människans behov i fokus och leverera mesta möjliga nytta till sina kunder:

1. ”The I in experience”

En tydlig trend som lyfts fram i rapporten är att kunderna vill ta mer makt över sin egen upplevelse.

– Vi förstår mer och mer hur företag gör personalisering och det finns en ökad misstro mot det. Vi vill istället ha en människocentrerad upplevelse där man inte märker av tekniken. Exempelvis om du letar efter en lampa till ditt skrivbord, då får du annonser på den kanske fyra veckor framåt. Det är sådant som man som konsument vill ta mer ägarskap över och kunna tacka nej till, säger Joel Hofgren.

2. ”AI and me”

AI är inte ett helt nytt begrepp, men det är först nu som utvecklingen kommit så långt att dess fulla potential kan börja nyttjas.Volkswagen är ett exempel på ett företag där man framgångsrikt kombinerat människans förmåga med AI.

När den tyska biljätten skulle ta fram en ny version av den klassiska folkabussen använde de en programvara från Autodesk som syftar till att kombinera mänskliga ingenjörer med AI.

– Människor satte upp designmål och begränsningar medan AI:n satte upp möjliga lösningar. Det hjälpte Volkswagen på flera olika sätt, bland annat i att hitta en mer hållbar design, såsom lättare däck. Det kortade designprocessen betydligt och hjälpte dem att hitta saker de aldrig skulle kunnat på egen hand. Att kombinera människans stora förmågor med AI ger helt enkelt en superkraft, konstaterar Joel Hofgren.

3. “The dilemma of smart things”

Nu för tiden finns det en stor möjlighet för företag som bygger fysiska och digitala produkter att skicka ut dessa med en viss uppsättning av funktioner och sedan uppgradera. Till exempel en högtalare, tv eller bil. Att kunna ge nya funktioner till en produkt som redan befinner sig i kundens ägo gör samtidigt att han eller hon ständigt kan ha den senaste versionen och mesta möjliga funktionalitet, förklarar Joel Hofgren.

– Utmaningen med det är att du alltid är i betaläge. När saker är under utveckling kan det kan bli svårt för människor att hänga med i de ständiga uppgraderingarna och vad de fyller för funktion.

4. ”Robots in the wild”

Att ha robotar inom industrin är inget nytt, men hur de kan nyttjas når en helt ny dimension i och med lanseringen av 5G.Enligt Joel Hofgren dröjer det inte länge förränrobotarna kommer att släppas ut i världen från fabriker och lager, något som i sin tur kan förändra människor på liknande sätt som när vi tog in dem på produktionsanläggningarna.  

– Ett exempel är e-handelsjätten Amazon som redan har robotleveranser med sexhjuliga fordon runtom i USA.

5. ”Innovation DNA”

Det ökade trycket från kunder och konkurrenter gör att företag hela tiden måste jobba med innovation – något som inte är helt lätt eftersom det gäller att hitta sitt eget innovations-DNA.

Precis som mänskligt DNA utgörs det av byggstenar, säger Joel Hofgren, där det handlar om att plocka de delar som passar din affär och som gör den unik. Därför gäller det att se på redan mogen och beprövad teknik, nya teknologier, men också försöka förstå vetenskapliga framsteg som kan vara till användning för ditt företag. Genom att vara innovativ kan du också leverera ett behov till kunden som den inte visste att den hade.

– Hittar man en egen kombination av dessa faktorer, ja då kan man som företag också hitta sitt egen innovations-DNA.
Vilken är den största utmaningen med att möta marknadens nya förväntningar?
– Jag ser två utmaningar: dels att förstå sin kund och vad den vill ha, dels att ha kompetensen att kunna göra det så att man uppfyller förväntningarna, både sådana som kunden vet att den har, men också sådana den ännu inte visste att den hade.