Fundera på vad data kan användas till, lös ett viktigt problem med hjälp av data och förfina sedan plattformen som används steg för steg. Det är receptet för att bli ett datadrivet företag enligt NXPs Sebastian Laurijsse.

Det är nog svårt att hitta en vd i dag som säger att ”mitt företag är inte datadrivet”. Det är ett självklart mål för snart sagt alla företag och organisationer att använda data på kreativa sätt, till exempel för analyser och automation.

Men hur ska man göra?

Ett angreppssätt är att börja med att få ordning på hantering av data i största allmänhet: hitta, identifiera, klassificera, tvätta, överföra och hantera data. Kort sagt, först skapa en gedigen grund och en gedigen plattform, för att sedan fundera på dataanalys och automatisering. Men det är inte det enda sättet.

Sebastian Laurijsse, NXP.

– Man bör sätta i gång med att lösa ett problem. Sedan kan man förbättra den plattform som används stegvis. Om det är för mycket fokus på att ordna datahantering i stora drag så utmynnar arbetet i processer som inte ger resultat, säger Sebastian Laurijsse, Senior Director Generic IT Services & User Experience, NXP.

NXP är en av världens största tillverkare av elektroniska komponenter. De behövde börja arbeta mer datadrivet för att hantera ökade krav på en starkt konkurrensutsatt marknad. NXP har valt Splunk som sin dataplattform. 

Ladda ner e-boken “Blueprints for Success” och lär av 30 företag som arbetar datadrivet

Transparens är nyckeln

Just att gradvis bygga allt mer sofistikerade lösningar för datahantering och dataanalys är ett återkommande tema när Sebastian Laurijsse pratar. Det ska göras med det övergripande målet att öka transparensen i ett företag. Transparensen ger bättre kontroll över vad som händer i företaget och bättre möjligheter att förutsäga framtiden.

Det är viktigt att mäta förbättringar och att belöna bra beteenden.

Sebastian Laurijsse, Senior Director Generic IT Services & User Experience, NXP.

Det stegvisa sättet att arbeta gäller även detaljer. Ett exempel är att börja med att skapa enkla databasfrågor, för att sedan kombinera flera frågor, med data från flera datakällor.

Ok, angreppssättet är klart. Men hur är det med folk på ett genomsnittligt företag? Är de intresserade av att bli datadrivna? Och om de inte är det, hur ska de kunna bli det?

– Det är viktigt att mäta förbättringar och att belöna bra beteenden. Sedan kan krav på att få mer gjort med oförändrad budget bidra till en vilja att göra förändringar. En sista åtgärd är att strukturera om en verksamhet, för att underlätta förändringar, säger Sebastian Laurijsse.

Strategi i botten

En grundbult i ett förändringsarbete för att bli datadriven är att alla inblandade förstår varför man ska samla in data. Det innebär att det behövs en grundläggande strategi som alla kan ta till sig. Strategin bör så långt som möjligt vara kopplad till affärs- och verksamhetsmål.

– Men arbetet ska inte vara centralt styrt, utan utgå från de olika behov som finns. Men det bör finnas centrala stödfunktioner.

En del av förändringsarbetet gäller de yrkesroller som behövs. Sebastian Laurijsse berättar att man har funderat mycket på det på NXP och kommit fram till vikten av att förenkla strukturer. Numera pratar man om tio yrkesroller vad gäller arbetet med data, tidigare har det figurerat beskrivningar av så många som 90.

Det handlar i många fall om nya roller, det går inte att bli datadriven med exakt samma struktur och yrkesroller som tidigare. Det inbegriper allt från enkel databasadministration till avancerad dataanalys. Och det är viktigt att ha välbalanserade team, i vilka alla bidrar.

– Man bör undvika att förlita sig på superhjältar. Det visar sig ofta att den typen av personer har svårt med omställningar. De är vana vid att agera på händelser, och att släcka bränder. När det ställs krav på att de själva ska driva utvecklingen framåt så är det inte alla som klarar det.

Till sist bör det finnas ett etikparaply över hela datahanteringen. Det är inte bara olika typer av lagar, till exempel GDPR, som påverkar hur hanteringen av data ska skötas. Det är minst lika viktigt att agera på ett schysst sätt även om det inte finns några regler som anger hur.

– Man ska inte göra saker mot andra som man inte vill att andra ska göra mot en själv.

Lär dig mer om hur data genomsyrar verksamheten på framtidsinriktade organisationer. E-boken Blueprints for Success innehåller berättelser från fler än 30 visionärer med erfarenhet från industri till finansiella tjänster, sjukvård, teknik, detaljhandel samt ideell och offentlig sektor.