Datacentret är grunden i den digitala transformationen men samtidigt en stor miljöbov. Att företag väljer ett hållbart alternativ är, vid sidan av säkerhet, snabbhet, bra molnaccess och konnektivitet, avgörande för att nå framgång i en digital värld. 

De råden, och flera andra, ger DigiPlex i en guide till företag som står inför beslutet att välja datacenterstrategi – moln, colocation, in-house – hur ska vi göra?

I dag finns det nio miljarder uppkopplade enheter i världen – om fem år spås den siffran vara 50 miljarder. Alla digitala aktiviteter har som minsta gemensamma nämnare att de hanteras i ett datacenter.

Elförbrukningen och koldioxidutsläppen är digitaliseringens ”dirty little secret”.

Fredrik Jansson, Chief Strategy & Marketing/Communications Officer, DigiPlex
Det är förvånande att man inte pratar om datacentrens elförbrukning och koldioxidutsläpp, tycker Fredrik Jansson, Chief Strategy & Marketing/ Communications Officer, DigiPlex.

– Varje gång du streamar en tv-serie, varje gång du använder sociala medier, varje gång du gör någonting digitalt, så startar en process i ett datacenter. Om det datacentret är energislukande och drivs på smutsig brunkol så bidrar vi som individer till klimatförändringar, säger Fredrik Jansson, Chief Strategy & Marketing/Communications Officer, DigiPlex. 

I dag står datacenter för tre procent av den globala elförbrukningen och för två procent av världens koldioxidutsläpp. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kan de komma att stå för runt 20 procent av elförbrukningen och 5,5 procent av koldioxidutsläppen år 2025. 

– Troligen kommer ingen annan bransch upp i de här volymerna. Därför är det förvånande att man över huvud taget inte pratar om det här problemet. Det här är digitaliseringens ”dirty little secret”. 

Läs mer om de 10 viktigaste aspekterna för hantering av datacenter och colocation

Majoritet byter strategi

Samtidigt finns det inte några alternativ för företag annat än att snabbt ställa om till en digital verksamhet för att överleva i den allt mer hårdnande konkurrensen. Och där spelar datacentret en viktig roll.

Enligt en rapport från Gartner kommer 80 procent av alla företag att ha stängt sina egna datacenter år 2025, och istället migrerat sin data till antingen ett co-location datacenter, extern hosting, molntjänster eller en hybrid it-lösning. Idag är den siffran 10 procent. 

– Istället för att hålla ett gammalt kostsamt och energislukande in-house datacenter vid liv inser allt fler företag att det är bäst att husera sina servrar hos en professionell aktör. De kan då dela infrastrukturen med andra företag, vilket innebär att kostnader, elförbrukning och miljöpåverkan sänks drastiskt. Det kapital som frigörs kan man med fördel använda till att accelerera sin digitala transformation, säger Fredrik Jansson.

En fråga på högsta ledningsnivå

Eftersom både hållbarhet och digitalisering är viktiga frågor för många företag innebär datacentrens miljöavtryck att valet av datacenterstrategi inte längre bara är en it-fråga, utan berör hela företagsledningen. 

DigiPlex har tagit fram en detaljerad guide till företagsledningar med de viktigaste frågorna som de måste tänka på vid utvärdering av olika datacenterstrategier. Bland annat ekonomi, geografisk placering samt att det är bra konnektivitet. Men också hållbarhetsaspekten är viktig. 

Konsumenter kommer att kräva att deras streaming, internetbank och andra digitala aktiviteter är miljövänliga.

Fredrik Jansson, Chief Strategy & Marketing/Communications Officer, DigiPlex

Vill man göra ett miljömedvetet val är datacentrets energieffektivitet en viktig sak att fokusera på. Power Usage Effectiveness, PUE, är ett mått som visar förhållandet mellan hur mycket el som servrarna drar och hur mycket el som krävs för att driva själva datacentret. Branschsnittet ligger på 1,6. 

– Som jämförelse har vårt datacenter i Upplands Väsby ett PUE-värde på under 1,2, säger Fredrik Jansson. Det är alltså mycket mer energieffektivt än genomsnittet i branschen.

Hållbarhet i fokus

En annan viktig faktor är vilken typ av el som driver datacentret. Det gäller att välja ett datacenter som drivs med 100 procent förnybar energi.

– Om du i stället väljer till exempel ett datacenter i Tyskland som drivs av el från smutsig brunkol blir du en miljöbov. Ett sådant datacenter släpper ut mängder av koldioxid i atmosfären varje gång dina servrar är i gång.

Ytterligare en faktor är den värme som servrarna genererar. I stället för att släppa ut den i atmosfären, så går det att återanvända den.

– I vårt datacenter i Upplands Väsby är planen att spillvärmen kommer att värma upp 10 000 bostäder via fjärrvärmenätet.

Andra faktorer som bör styra valet av datacenterlösning är till exempel efterlevnad av lagar och regler som GDPR, 100 procents tillgänglighet samt en tillräckligt hög nivå på den fysiska säkerheten.

– Det lär inte dröja länge innan sanningen om många datacenters elförbrukning och koldioxidutsläpp får stort medialt genomslag. Konsumenter kommer att kräva att deras streaming, internetbank och andra digitala aktiviteter är miljövänliga. Därför gäller det för företag och organisationer att göra rätt val och se över sitt digitala miljöavtryck redan i dag, säger Fredrik Jansson.