Att hantera, implementera och administrera molntjänster är ofta administrativt tidsödande för både återförsäljare och slutkunder, men det finns sätt att undvika detta.

Traditionellt har återförsäljare fått köpa produkter direkt av olika leverantörer, bland annat av mindre programvaruleverantörer med produkter som inte är så vanliga i distributionskanalen.

– Mycket tid har gått åt för administrationen inklusive hantering av fakturor och licenser. Samtidigt har det tagit lång tid för slutkunder som har särskilda behov att hitta rätt produkter, säger Olivier van der Kruijf, European Cloud Solutions Architect på Tech Data.

Genom en ny metod för försäljning och distribution av molntjänster kan dessa problem reduceras för både den som är återförsäljare och den som är slutkund.
Metoden kan användas genom den nya hanteringsplattformen StreamOne, där slutkunderna kan investera i molntjänster från en mängd mjukvaruleverantörer. Några av de mest köpta tjänsterna är Microsoft Azure och Office 365.

– Slutkunderna, oftast små och medelstora företag, kan börja använda mjukvaran direkt. Plattformen har också smidiga fakturerings- och hanteringsverktyg för återförsäljarna. Att bygga ett eget motsvarande system skulle kosta dig som återförsäljare mycket tid och pengar. Genom att använda plattformen kan återförsäljarna istället fokusera på vad de är bäst på, att lösa sina kunders it-problem.

Han menar dock att vissa, lite mer traditionella återförsäljare kan behöva vänja sig vid denna nya modell.
– Det finns bedömningsverktyg som de kan använda för att undersöka om de är redo att börja hantera abonnemangsbaserade tjänster.

Backup-verktyget Veeam Cloud Connect i plattformen kan köras på Microsoft Azure.
– Veeam installeras när slutkunden har fått alla efterfrågade abonnemang. Kunden får ett e-postmeddelande och kan sedan omedelbart börja använda denna programvara.

Plattformen byggs också löpande på med nya lösningar.
– En av de senaste är en instrumentbräda för Microsoft-produkter som återförsäljarna kan använda för att enkelt se kundernas konsumtion och var kostnaderna för dem genereras, säger Olivier van der Kruijf.

Läs mer – migrera till molnet