Nya affärsmodeller och nätverkslösningar innebär en ständigt mer komplicerad administration, med försämrat affärsvärde som följd. Lösningen är att samordna en stor mängd olika arbetsuppgifter.

Moderna nätverkslösningar innebär inte bara nya möjligheter. Ett problem är att gamla tekniklösningar tenderar att leva vidare, vilket gör att inte bara nya behov för administration och hantering tillkommer. Resultatet blir en bred, och varierad, flora av arbetsuppgifter.

Ett par exempel på det är att hålla reda på licenser för mjukvara och utrustning, samt att det finns giltiga supportavtal. Idag görs detta manuellt på många företag. Och utan känslan av att ha full kontroll blir it-avdelningen lätt reaktiv istället för proaktiv.

Dålig koll är en affärsrisk
Dålig koll på it-infrastrukturen kan i värsta fall leda till stora negativa konsekvenser. Förutom uppenbara saker som att råka ut för bedrägerier och badwill vid dataläckage, så märks framför allt sämre effektivitet och produktivitet. Sämre fungerande it-lösningar, även på nätverksnivå, leder till ett sämre fungerande företag.

Richard von Essen, presale manager på Conscia Netsafe.

Cisco-specialisten Conscia Netsafe försöker liksom många andra specialiserade företag adressera de här problemen. Ett verktyg för att göra det är serviceportalen CNS. Nyckeln är ordning och reda. För kundernas del är den tänkta vinsten förbättrad kontroll över it-infrastrukturen i sitt nätverk. För Conscia Netsafe handlar det om ett arbetssätt som ger enklare arbete och insikt om kunderna.

– CNS är en naturlig del av vårt serviceerbjudande, det är ingen plattform vi tar betalt för i sig, förklarar Richard von Essen, presale manager på Conscia Netsafe.

Automatik sparar tid
En viktig poäng med verktyg som CNS är att med automatik leta rätt på, och presentera, information om mjukvaror, licenser, hur det står till med supportavtal och uppgraderingar till nya versioner, till exempel om man är tvungen att byta ut något. Lägg till det rekommendationer om vad som bör göras. Och inte minst, att kunna se vad som faktiskt finns installerat i ett nätverk, både vad gäller hårdvara och mjukvara. Det är en uppgift som annars kan vara mycket tidsödande att ta reda på. Informationen som visas är validerad med hjälp av externa datakällor.

– Rapporter skapas automatiskt och är alltid uppdaterade. Reaktionen från många kunder är att de sparar väldigt mycket tid, säger Richard von Essen.

När det gäller supportavtal för nätverk är de ofta utformade i flera led: slutkunden har ett avtal med företaget som sköter leverans och kanske implementation, som till exempel Conscia Netsafe. De har i sin tur har ett avtal med leverantören, exempelvis Cisco. Med CNS går det att kontrollera att det finns gällande avtal för hela kedjan.

– Den nätverksansvariga kan snabbt ta reda på hur man ligger till och kontrollera att regler uppfylls.

Klicka och se filmen där Richard von Essen visar hur serviceportalen CNS fungerar.

En annan aspekt vad gäller kontroll över it-infrastrukturen är regelefterlevnad och kravuppfyllning – en viktig fråga inte minst för företag i finansbranschen. Med verktyg som CNS blir det lättare att kontrollera att nätverken uppfyller kraven för gällande regler.

CNS används idag av kunder i alla de fyra länder som Consciakoncernen är aktiv i. Informationsbasen inkluderar över en miljon enheter över hela världen, till exempel routrar, switchar och servrar.

Lär er hur CNS kan ge er kontroll över hela er Cisco-infrastruktur