Så förbättrar wifi6 företagets nätverk

För varje ny wifi-generation har den trådlösa uppkopplingen blivit allt snabbare. Med wifi6 kan dessutom oerhört många fler användare utnyttja nätverket samtidigt. Många företag har redan stor nytta av att använda tekniken.

Kraven är stora på att nätverken ska vara tillgängliga och stabila, samtidigt ansluts allt fler enheter och trafiken tätnar.

Enligt Cisco Visual Networking Index kommer mer trafik gå genom nätverken 2022 än sammantaget under de 32 åren sedan internet startade. Samma år spås antalet mobila enheter inom företagsvärlden uppgå till 12,3 miljarder vilket skulle innebära en årlig ökning med 12 procent per år. Av alla uppkopplade enheter handlar snart hälften om saker, Internet of Things. Till det kommer alla virtual reality-applikationer som inom överskådlig framtid förväntas kräva ett enormt nätutrymme.

Wifi6 kan ge upp till fyra gånger bättre prestanda i täta och överbelastade områden jämfört med wifi5.

Den här utvecklingen kan fortsätta tack vare den nya wifi-standarden wifi6. Den klarar av att serva oerhört många fler uppkopplade enheter samtidigt utan att nätverket laggar eller går ner. Wifi6 kan ge upp till fyra gånger bättre prestanda i täta och överbelastade områden jämfört med wifi5. Om tidigare generationers wifi framför allt handlade om att höja hastighetsgränserna, handlar wifi6 främst om att lägga till många fler parallella vägar för klienterna att köra på.

Lär dig mer om möjligheterna med wifi6 – ladda ner en guide från Conscia här

Nya möjligheter

Med wifi6 öppnas en mängd nya möjligheter, såväl i hemmet och på arbetsplatsen som i offentliga miljöer. Verksamheter som servar folkmassor som rör sig inom stora begränsade områden – till exempel tågstationer, festivalområden, sjukhus och campusområden – kommer få oerhört stor nytta av den nya tekniken. Att strömma högupplöst video eller använda augmented reality- och virtual reality-applikationer sömlöst på till exempel en flygplats eller i en fullpackad konferenslokal går utan problem.

Många företag är redan ”early adopters” av tekniken. Det finns också en hel del produkter som stöder wifi6. I september förra året började organisationen Wi-Fi Alliance officiellt certifiera wifi6-produkter.

Mer trafik kommer gå genom nätverken 2022 än sammantaget under de 32 åren sedan internet startade

Cisco Visual Networking Index

Om ett företag ska hoppa på tekniken nu eller vänta beror på vilken situation det befinner sig i. Är man nöjd med företagets nätverk kan det vara bra att avvakta och låta tekniken mogna under den närmaste tiden. Som vid alla teknikskiften får man räkna med vissa barnsjukdomar. Men om det finns många enheter på företaget som behöver trådlös anslutning på en begränsad yta och det är trångt i nätverket, så är det absolut läge att fundera på att uppgradera till wifi6.

Komplement till 5G

För att kunna använda wifi6 behöver företaget en infrastruktur som stöder standarden, det vill säga nya accesspunkter. Det räcker alltså inte med att enbart skaffa klienter som har wifi6-support. Eftersom wifi6 är bakåtkompatibelt behöver man inte byta ut alla enheter på en gång. Om det finns en mängd olika sorts enheter är det sannolikt bättre att fasa in tekniken under en övergångsperiod.

Hur går wifi6 ihop med 5G? Båda är bredbandsstandarder och båda erbjuder support för alla sorts applikationer. Tekniken som används är så lika för båda att applikationerna inte märker skillnaden. Förenklat är grundprincipen att 5G används utomhus och wifi6 inomhus. 5G och wifi6 kompletterar varandra snarare än konkurrerar. Tillsammans kommer de öka prestandan på platser med många uppkopplade enheter, vilket ger användare och samhället i stort enorma fördelar.