Hur kan AI, IoT och automatisering göra tillverkningsindustrin effektivare och mer hållbar? Det diskuterades på Microsoft Envision Forum: Manufacturing.

Den 3 mars samlades beslutsfattare och experter inom tillverkningsindustrin för att lära mer av framstående experter samt för att utbyta enskilda erfarenheter.

Det här är en bransch som har allt att vinna på att snabbt ställa om och utnyttja möjligheterna inom ny teknik som AI, IoT och automatisering. Målen för branschen som sådan är effektivisering, kvalitet och hållbar utveckling.

Dagen fokuserade på tre huvudteman när det gäller hur ny teknik kan påskynda den digitala resan; digitalisering, individualisering och avkarbonisering.

Evenemanget hölls på Microsofts nya kontor i centrala Stockholm.
#envisionfsi #industrialtransformation