Antalet uppkopplade enheter kommer att öka explosionsartat under de närmaste åren. Samtidigt växer säkerhetshoten. Men genom att fokusera på ett säkert digitaliseringsarbete med intuitiva nätverk som nav kan man hantera denna utveckling.

Det säger Engla Ling, systemingenjör på Cisco Systems. Hon är en av talarna på eventet Connect2IT som äger rum i Göteborg den 4 oktober och i Stockholm den 9 oktober.

Engla Ling, systemingenjör på Cisco Systems.

– Det intuitiva nätverket är en intelligent plattform som behövs för att möjliggöra en säker digitalisering, säger hon. Redan i dag finns verktygen som behövs för att man ska kunna hantera de ständigt ökande säkerhetshoten. Med våra lösningar ser vi till att säkerhet är inbyggd i plattformen från början, vilket minimerar säkerhetsriskerna.

Hantera miljontals enheter
Antalet mobiltelefoner, surfplattor, hushållsapparater, maskiner och andra saker som kopplas upp i nätverk – och som tillsammans utgör Internet of Things – ökar drastiskt. En nätverksansvarig som i dag hanterar ett hundratal enheter förväntas inom tre år hantera uppåt en miljon enheter. Denna utveckling är knappast möjlig med traditionella nätverk.

– Med intuitiva nätverk kan företag agera smidigt, flexibelt och säkert. De nätverksansvariga får en snabb och total överblick på hur nätet mår. Företagen kan fokusera på innovation och möjligheter med digitalisering i stället för felsökningar och administration.

I den pågående digitaliseringen är säkerhet den enskilt största utmaningen.
– Om vi inte har säkra nätverk kan vi inte surfa på flygplanet, betala i butiken eller få effektiv vård. Nätverken måste vara uppe och snurra och vara säkra för att våra liv ska fungera.

Här hittar du programmet till Connect2IT

Automatisering ökar säkerheten
De nya nätverken kan på ett integrerat och intuitivt sätt känna igen och hantera hot.
– Ett exempel är en dator som mitt i natten plötsligt börjar skicka information till en server utomlands, något som inte ingår i dess normala beteende. Då flaggar nätverket omedelbart för detta eventuella hot.

Om något riskerar att bli fel i nätverket åtgärdar systemet detta automatiskt och proaktivt.
– Uppstår det trots allt ett fel går det att göra avancerad felsökning på några minuter. I ett traditionellt nätverk kan felsökning ta timmar eller dagar.

Automatisering är en viktig egenskap hos intuitiva nätverk. I dag hanteras fortfarande många processer och konfigurationer i nätverken manuellt. I och med att nätverken växer så snabbt kommer detta snart inte vara möjligt.

– De automatiserade processerna minskar riskerna för fel som beror på den mänskliga faktorn. Företag sparar mycket tid med dem. Generellt sett minskar driftkostnaderna påtagligt med intuitiva nätverk, säger Engla Ling.

Läs mer om it-eventet Connect2IT