Tidigare fick e-handelsföretaget Royal Design vänta till slutet av månaden innan man fick ett bra underlag för kritiska affärsbeslut. Med sitt nya BI-system kan företaget fatta besluten på timbasis.

– Eftersom marknaden kan förändras snabbt från vecka till vecka får en analys inte ta flera dagar eller veckor, utan vi måste vara mycket snabbare på pucken, säger Joakim Hillborg, CFO, Royal Design.

E-handelsföretaget Royal Design Group är en ledande aktör inom design, möbler och heminredning i Norden. Onlineförsäljningen utgör 85 procent av den totala omsättningen. Resten står företagets 14 stationära butiker för.

Tidigare togs företagets rapportering fram genom dess affärssystem och ett traditionellt kalkylprogram. Denna lösning var bristfällig, framför allt för att man fick vänta till slutet av månaden på rapporterna som affärsbesluten skulle baseras på.
– För att kunna få en mer nyanserad bild av försäljningstrender, lager, returer, resultatuppföljning och annat på daglig basis behövde vi investera i en BI-lösning.

Företaget valde BI-plattformen Qlik Sense.
– Med den här lösningen har vi blivit mycket snabbfotade när vi reagerar på allt från nya säljtrender till hur lagret rör sig. Vi kan fatta viktiga affärsbeslut på dagsbasis och även timbasis. Därför kan vi nu optimera sista raden i resultaträkningen.

Nyckeltalen lönsamhet på produkt- och leverantörsnivå är viktiga för att man ska kunna förstå vad företaget tjänar pengar på, och vad företaget inte tjänar pengar på.
– När vi tittar på siffrorna i detalj kan vi tillsammans med säljsidan eller inköpssidan snabbt fatta beslut om till exempel prissättning eller kampanjer. Vi behöver inte alltid ha höga intäkter bara för att bruttomarginalen är hög. Vi måste ta in fraktkostnader, returer, lagerhantering och marknadsföring för att få en helhetsbild av var vi kan vara effektivare och mer optimerade.

Analyserna och rapporterna används framför allt av ledningsgruppen och vissa andra befattningshavare. De kan titta på ett antal standardiserade rapporter men de kan också själva skapa nya rapporter och visualiseringar. Alla funktioner i lösningen kan användas från deras mobila enheter.

– Framöver kommer vi även analysera kundernas beteende. Prissättning har sannolikt mindre betydelse för deras köpbeslut i en snar framtid. I stället blir andra parametrar viktigare. Även i det arbetet kommer vår BI-lösning ha en central roll, säger Joakim Hillborg.

Läs mer om beslutstödssystem för e-handelsföretag