När Lunds universitet byter ut sitt trådlösa nät får två insikter styra. Vikten av att verksamheten måste vara med i planeringen, samt att egna resurser behöver kompletteras med konsulter och tjänster.

Gunnar Knutsson vet att det inte lönar sig att ta några genvägar. Många års erfarenhet av nätverksbyggande har givit honom insikten att goda förberedelser är a och o för att nå ett bra resultat. Så arbetade LDC, it-enheten hos Lunds universitet, när de byggde det nya trådlösa nätet. Det för att leverera ett säkert, stabilt nät med tillräcklig kapacitet för alla användare.

Gunnar Knutsson är leveransansvarig på LDC och han är en av dem som har drivit det omfattande projektet under ett och ett halvt år.
– Vi behövde byta ut vårt trådlösa nät som började installeras för ungefär tio år sedan. Då var det ett komplement till det fasta nätet och det styrande kravet var att det skulle finnas täckning.
– Idag är ju ett trådlöst nät nästan oumbärligt och kapaciteten har blivit avgörande.

Grundligt förarbete
Hittills har 1 700 accesspunkter installerats. Utmaningen för Gunnar Knutsson och de övriga på LDC handlade inte så mycket om att bygga ett kraftfullt nät, som att utforma det så att det skulle möta användarnas behov.
– Vi gjorde ett grundligt förarbete där vi bland annat gick runt i byggnader, tillsammans med verksamheten, för att identifiera nätbehovet i olika utrymmen och delar av husen.

Enligt honom var leverantören Network Services avgörande i arbetet. De hade en samordnande roll som innebar att inga intressenter glömdes bort, samt att hänsyn togs till alla aspekter av såväl utformning av nätet som av installation och driftsättning.

Köper analys som tjänst
För att få en bra överblick av nätet, hur det används och var eventuella svaga punkter finns krävs kontinuerlig övervakning av såväl användningen som av den tekniska utrustningen. Visserligen har LDC de tekniska förutsättningar som krävs för att skaffa sig den bilden. Men Gunnar konstaterar att själva analysdelen, att tolka och dra slutsatser av all den information som ett övervakningsverktyg ger, behöver förbättras. Därför har de valt att låta Network Services leverera övervakning och analyser av nätet som en tjänst.
– Istället för att försöka förbättra oss inom områden där vi är svaga väljer vi att köpa in motsvarande tjänster och istället fokusera på våra styrkor. En leverantör som Network Services, med specialistkompetens på trådlösa nät, har förstås en mycket djupare detaljnivå än vi har möjlighet att upprätthålla, förklarar Gunnar.

Läs mer om Network Services