Nordiska företag satsar på molnet, och framför allt kombinationen av olika molntjänster.  Den digitala transformationen driver på utvecklingen och många företag brottas idag med frågan om vilken strategi som är den rätta i framtiden – vad stannar i det egna datacenter och vad flyttas till molnet? 

Den största tillväxtmotorn på de nordiska IT-marknaderna är den ökade användningen av molntjänster, men en lösning passar inte för allt. Verkligheten stavas hybrid och multi.

Dessutom spelar direktkopplingen till molnen en fundamental roll för en modern multicloud-lösning. Det visar undersökningen IDC Nordic Multicloud Survey 2019, där 200 nordiska företag med fler än 100 anställda intervjuades.

Colocation-datacenter kommer att spela en allt viktigare roll i företagens it-strategier framöver, säger Alexander Kehrer, sälj- och marknadschef på Interxion.

Betyder det att enbart molnet är svaret på alla företags frågor? Nej, säger Alexander Kehrer, sälj- och marknadschef på Interxion. 

– En kombination av privata- och publika moln, så kallat hybridmoln, kommer vara den mest kostnadseffektiva lösningen för de flesta företag för ett långt tag framöver. Samtidigt kommer colocation-datacentret att bli en ännu viktigare pusselbit framöver.  

De nordiska länderna har precis som resten av Europa en annan inställning till molnet än resten av världen: Det är inte ”cloud first” utan ”cloud where it makes sense”.

IDC Nordic Multicloud Survey 2019

”Cloud where it makes sense”      

IDCs undersökning visar nämligen att drivkraften för molntransformationen bland de nordiska företagen inte är att spara kostnader, en så kallad ”cloud-first”-strategi. Istället handlar det om ”cloud where it makes sense”, alltså hur molnet utvecklar företagets affär och it-leverans. Det är något som också Alexander Kehrer skriver under på.

– Olika alternativ har olika styrkor. Viss data och vissa applikationer lämpar sig inte för att flytta till molnet, till exempel på grund av kostnads- eller regulatoriska skäl. Företag bör se till att deras datacenterstrategi stärker företagets affär, säger Alexander Kehrer.

Traditionellt har de flesta företag utvärderat val av datacenter primärt baserat på faktorer så som design, säkerhetsklass, tillförlitlighet, pris och geografisk plats. I sin rapport skriver IDC att utvecklingen mot hybrid- och multicloud gör att direkt konnektivitet till molnet blir en avgörande faktor för företagens framtida datacenterstrategi. Och att detta kommer att särskilja datacenterleverantörerna från varandra.

– Självklart måste certifieringar, säkerhet och drift vara i toppklass men i en hybrid framtid kommer valet av datacenter också att styras av möjligheten att få en enkel och direkt tillgång till publika moln, privata moln, leverantörer och partners – allt under samma tak, säger Alexander Kehrer.

Därför är konnektivitet så viktigt i en multicloud-miljö – läs och ladda ner IDCs rapport här

Direktkopplade datacenter möjliggör för en modern IT 

Ett direktkopplat datacenter är en möjliggörare för en modern IT, som kan anpassas efter företagens förändrade behov. 

IDC konstaterar att molnet kommer förändas markant de närmaste fem åren, och slår samtidigt fast att framtidens digitala arkitektur består av colocation-datacenter, on-premise datacenter och hyperscale datacenter. 

Även hur företagen orkestrerar sina multicloud-lösningar kommer att förändras. Idag görs det vanligen av företagens egna it-avdelningar men framöver spås tjänsteleverantörer få en allt större roll.

Anslutningarna till molnet att vara avgörande för företagens val av datacenter.

Alexander Kehrer, sälj- och marknadschef, Interxion

Alexander Kehrer menar att det moderna colocation-datacentrets roll kommer att vara att möjliggöra en bas för företag i den här utvecklingen, samt att erbjuda fysisk plats nära de publika och lokala molnen.

– På Interxion erbjuder vi en säker direktuppkoppling med fiberlina till alla ledande molnleverantörer, så som Google, AWS och Azure. Uppkopplingen är inte beroende av internet. Det ger bättre responstider, mer kapacitet, högre säkerhet och högre användarnöjdhet, säger Alexander Kehrer.

Han avslutar:

– I takt med att företag flyttar mer och mer av sin IT till en molnbaserad lösning börjar de inse fördelarna med att finnas i ett datacenter som ger direkt och dedikerad tillgång till både publika och lokala moln. När företaget har konstaterat att säkerhet och certifieringar finns på plats kommer anslutningarna till molnet att vara avgörande för deras val av datacenter.