Företag måste hänga med i den accelererande digitala utvecklingen för att kunna vara konkurrenskraftiga och överleva på sin marknad. En avgörande förutsättning för att klara omställningen är att outsourca sitt datacenter till rätt partner.

Det är slutsatsen i rapporten A Perfect Storm – Nordic Data Centre Trends 2018, som har tagits fram av DigiPlex i samarbete med IDG Connect. Den bygger på intervjuer med 300 beslutsfattare på svenska och norska företag.

Gisle M. Eckhoff, vd på DigiPlex

Säkerheten först
Enligt rapporten är säkerhet den viktigaste anledningen till att företag väljer att flytta sin data. Genom att använda ett högsäkerhetsdatacenter kan den fysiska säkerhetsnivån optimeras och det blir också enklare för företag att uppfylla GDPR-kraven.
– Valet av datacenter har gått från att vara en icke-fråga till att bli en avgörande fråga för företags framtid och överlevnad. En lång rad faktorer talar för att företag nu än mer noggrant måste välja var deras data ska lagras och hanteras, inte minst ur GDPR-perspektiv. Ändå visar rapporten att hela 60 procent av de svarande inte ens vet i vilket land deras data är lagrad. Detta måste bli bättre, säger Gisle M. Eckhoff, vd på DigiPlex.

Ur rapporten A Perfect Storm – Nordic Data Centre Trends 2018.

Full digitalisering inom tre år
Digitaliseringen erbjuder mängder av nya teknologier såsom AI och IoT, som får allt större betydelse då de påverkar och förändrar alla företag och organisationer, alla samhällen och alla människors liv extremt snabbt.
– 74 procent av beslutsfattarna i undersökningen anser att deras företag inom tre år måste vara fullt digitaliserade för att kunna överleva och behålla konkurrenskraften, och deras affärsmodeller, intjäning och kostnadsstruktur kommer att vara totalt påverkade av omställningen. 2020 kommer vi tala mer med AI än med vår partner, vi kommer att bära en handfull IoT-lösningar på oss, och vi ”kör” en självkörande bil, säger Gisle M. Eckhoff.

Läs mer om DigiPlex energiinnovationer här

Miljön allt viktigare aspekt
Den gemensamma nämnaren för alla dessa teknologier är att de genererar enormt stora datamängder vilka hanteras i datacenter. Därför innebär den accelererande digitaliseringen också att datacentret får en allt viktigare, och mer integrerad, roll i samhällets kretslopp. Miljöaspekten har de senaste åren också blivit en betydligt viktigare faktor för företag som outsourcar sina datacenter. Rapporten visar att hållbarhet, som var det 27:e och minst viktiga urvalskriteriet i föregående undersökning från 2016, nu hamnar på en stark fjärdeplacering.
– Vi ser allt fler förfrågningar från företag vars kunder ställer krav på leverans av de extremt energieffektiva och hållbara alternativ som DigiPlex nordiska datacenter erbjuder. Företag bedöms i ökande grad på sitt val av datacenter och hur ”rent” eller ”smutsigt” deras digitala miljöavtryck är, säger Gisle M. Eckhoff.

Ur rapporten A Perfect Storm – Nordic Data Centre Trends 2018.

–Om du streamar film eller lyssnar på musik över nätet så kommer den datan från ett datacenter någonstans. Om det är ett energiineffektivt datacenter som drar onödigt mycket ström, eller ett koleldat som använder ”smutsig” ström, så blir du en miljöbov utan att veta om det. Med ett hållbart datacenter kan du istället bidra till stora miljövinster.

Fredrik Jansson, Chief Strategy Officer, DigiPlex.

Mer kapital till innovation
Många företag har bundit upp mycket kapital i egna interna datacenter. Med outsourcing till ett energieffektivt datacenter kan de sänka kostnaderna för lagring och hantering av data drastiskt. De slipper kostnaden för att investera i teknik, och datacenterleverantören står för all uppgradering av infrastrukturen.
– Genom att outsourca sitt datacenter kan företag snabbt frigöra kapital som de istället kan investera i it-innovation, samtidigt som de kan få en mer hållbar, effektivare och säkrare drift av sina system. Historiskt har endast en mindre del av it-budgeten lagts på innovation, men årets mätning visar att hela 57 procent nu avsätts för detta, säger Fredrik Jansson, Chief Strategy Officer, DigiPlex.

Ladda ner Nordic Data Center Survey 2018 – A Perfect Storm